Grant/Projek zakończony

Analiza pracy konstrukcji inżynierskich

Kierownik projektu: Diyar Khan

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-02-22

Data zakończenia: 2023-02-14

Streszczenie projektu

Celem projektu jest przeprowadzanie analiz różnego rodzaju konstrukcji inżynierskich wzmacnianych przy użyciu geosyntetycznego zbrojenia. Planowane jest wykonywanie symulacji numerycznych pracy nawierzchni drogowych i konstrukcji z gruntu zbrojonego (w tym przyczółków mostów) poddanych różnym programom obciążeń (monotonicznym i cyklicznym). W tym celu przewidziano wykorzystanie takich programów jak: Matlab i Abaqus. Poprawność wykonanych obliczeń będzie weryfikowana na podstawie wyników badań doświadczalnych (przeprowadzonych w laboratorium IBW PAN oraz danych literaturowych). Analizowany będzie stan naprężeń i odkształceń w różnego rodzaju konstrukcjach inżynierskich. Wykonane analizy będą stanowić część pracy doktorskiej realizowanej w ramach Trójmiejskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.