Badanie hiperbolicznego przewodnictwa cieplnego w ciałach tarcia

Identyfikator grantu: PT00953

Kierownik projektu: Oleksii Nosko

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-02-22

Streszczenie projektu

Celem projektu jest badanie hiperbolicznego i klasycznego parabolicznego przewodnictwa cieplnego w ciałach tarcia, w tym: 1) zdefiniowanie i rozwiązanie zagadnień niestacjonarnego przewodnictwa cieplnego w ciałach tarcia w oparciu o hiperboliczne równanie przewodnictwa cieplnego (równanie falowe) i klasyczne paraboliczne równanie przewodnictwa cieplnego (równanie dyfuzji) dla warunków idealnego i nieidealnego kontaktu cieplnego; 2) uzyskanie analitycznych zależności temperatur i strumieni ciepła w strefie kontaktu ciał tarcia od warunków kontaktu cieplnego, parametrów wytwarzania ciepła adhezyjnego i odkształcającego, intensywności zużycia i właściwości ciał.

Publikacje

  1. O. Nosko, Jeffreys heat conduction in coupled semispaces subjected to interfacial heating, International Journal of Heat and Mass Transfer 203, (2023) 123829


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.