Równoległe i sekwencyjne algorytmy rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych

Identyfikator grantu: PT00951

Kierownik projektu: Zbigniew Czech

Realizatorzy:

  • Tomasz Jastrząb
  • Wojciech Wieczorek

Politechnika Śląska

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Gliwice

Data otwarcia: 2022-02-21

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy trzech zagadnień z dziedziny języków formalnych oraz optymalizacji działania bezprzewodowych sieci sensorowych. Pierwszym rozważanym problemem jest problem dekompozycji języków skończonych. Na podstawie dotychczasowych prac kierownika i wykonawców projektu opracowany zostanie nowy, równoległy algorytm dekompozycji języków skończonych oparty na wektorowej reprezentacji potencjalnych zbiorów dekompozycji. Po opracowaniu i implementacji algorytmu przeprowadzona będzie seria obliczeń umożliwiających ocenę jakości otrzymanego zrównoleglenia, a także porównania go z dotychczasowymi rozwiązaniami realizatorów projektu. Drugim problemem będzie indukcja niedeterministycznych automatów skończonych na podstawie podanej próbki przykładów pozytywnych i negatywnych. W ramach prowadzonych prac opracowany zostanie nowy model problemu, który zostanie następnie poddany zrównolegleniu w celu skrócenia czasu potrzebnego do uzyskania poszukiwanego automatu minimalnego. Jako trzeci będzie rozwiązywany problem maksymalnego czasu pokrycia w bezprzewodowych sieciach sensorowych.
Sieci takie składają się z węzłów będących sensorami (czujnikami), które komunikują się w sposób bezprzewodowy. Zadaniem sensorów jest monitorowanie określonego obszaru przez pomiar wartości, takich
jak np. temperatura, promieniowanie elektromagnetyczne, jakość powietrza, etc. Każdy sensor określa swoją pozycję, korzystając z systemu nawigacji satelitarnej lub na podstawie położenia
względem pozostałych węzłów. Sensory zasilane są z baterii, przez co czas ich pracy jest ograniczony. Ustalenie odpowiedniego harmonogramu aktywności poszczególnych sensorów umożliwia wydłużenie czasu pracy całej sieci. Stąd wynika potrzeba opracowania algorytmów wyznaczenia harmonogramu maksymalizującego
czas pracy sieci składającej się z dużej liczby sensorów. Wykazano, że problem ten jest trudny obliczeniowo i należy do klasy NP.

Celami projektu są zatem:
- opracowanie nowych algorytmów równoległych i sekwencyjnych dla wymienionych wyżej problemów,
- implementacja opracowanych algorytmów,
- ocena opracowanych rozwiązań w kontekście miar jakości zrównoleglenia problemu oraz czasu działania.

Duża złożoność obliczeniowa rozważanych problemów stanowi uzasadnienie do skorzystania z superkomputera. Przewidywana implementacja algorytmów zostanie zaprojektowana w języku C/C++ z użyciem interfejsu MPI (Message Passing Interface). Stosowany będzie także język Python.

Publikacje

  1. A. Dua, P. Kromer, Z.J. Czech, T. Jastrząb, A Bi-objective Genetic Algorithm for Wireless Sensor Network Optimization, The 16-th International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS-2022) LNNS 497, (2022) 147-159
  2. A. Dua, T. Jastrząb, Z.J. Czech, P. Kromer, A Randomized Algorithm for Wireless Sensor Network Lifetime Optimization, 18th ACM International Symposium on QoS and Security for Wireless and Mobile Networks (Q2SWinet '22) -, (2022) 87-93
  3. T. Jastrząb, F. Lardeaux, E. Monfroy, Taking advantage of a very simple property to efficiently infer NFAs, The 34th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2022) -, (2022) -
  4. A. Dua, P. Kromer, Z.J. Czech, T. Jastrząb, Genetic Algorithm with Heuristic Mutation for Wireless Sensor Network Optimization, International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems 182, (2023) 177-189
  5. T. Jastrząb, F. Lardeux, E. Monfroy, Inference of Over-Constrained NFA of Size to Efficiently and Systematically Derive NFA of Size k for Grammar Learning, International Conference on Computational Science ICCS 2023 14073, (2023) 134-147
  6. T. Jastrząb, F. Lardeux, E. Monfroy, Classifying Words with 3-sort Automata: an extended abstract, The 39th ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing (SAC 2024) -, (2024) -
  7. T. Jastrząb, F. Lardeux, E. Monfroy, Classifying Words with 3-sort Automata, 16th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2024) -, (2024) -
  8. T. Jastrząb, F. Lardeux, E. Monfroy, Robust Models for Learning Languages, International Conference on Optimization and Learning (OLA 2024) -, (2024) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.