Modelowanie nieliniowych fal wodnych; modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku

Identyfikator grantu: PT00946

Kierownik projektu: Witold Cieślikiewicz

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

Gdynia

Data otwarcia: 2021-08-12

Streszczenie projektu

Celem projektu są obliczenia własności stochastycznych nieliniowych fal wodnych, w zastosowaniu do analizy procesu falowania wiatrowego w strefie brzegowej morza. Obliczenia dotyczą charakterystyk widmowych falowania oraz rozkładów prawdopodobieństwa wzniesień swobodnej powierzchni wody oraz wysokości fal indywidualnych. Jednym z głównych rezultatów planowanych badań będą własności stochastyczne maksymalnych fal sztormowych oraz parametry ekstremalnej fali projektowej. Wyniki projektu mogą mieć szerokie zastosowanie w inżynierii konstrukcji morskich w strefie brzegowej oraz offshore, w takich dziedzinach jak ochrona brzegów morskich i portów, projektowanie farm wiatrowych w morzu, zapewnienie bezpieczeństwa operacji w morzu i transportu morskiego. Wyniki planowanych obliczeń numerycznych oraz analiz statystycznych mogą mieć także duże znaczenie w oceanografii, w szczególności w badaniach dynamiki Morza Bałtyckiego i Zatoki Gdańskiej.

Publikacje

  1. Witold Cieślikiewicz, Aleksandra Cupiał, Probabilities of wind velocity and wind wave parameters over the Baltic Sea based on 44-year long hindcast data, International Baltic Earth Secretariat Publications, 4th Baltic Earth Conference, Jastarnia, Poland, 30 May – 3 June 2022, Conference Proceedings, Ed. Silke Köppen and Marcus Reckermann 1, (2022) 161–162
  2. Cieślikiewicz, W., Cupiał, A., Long-term statistics of atmospheric conditions over the Baltic Sea and meteorological features related to wind wave extremes in the Gulf of Gdańsk, Oceanologia ?, (2023) 1–16
  3. Rybczak, M., Cieślikiewicz, W., Effect of lake waves on manoeuvring performance of a model ship, Ships and Offshore Structures ?, (2023) 1–14
  4. Uścinowicz, Sz., Cieślikiewicz, W., Skrzypek, G., Zgrundo, A., Goslar, T., Jędrysek, M-O., Jurys, L., Koszka-Maroń, D., Miotk-Szpiganowicz, G., Sydor, P., Zachowicz, J., Holocene relative water level and storminess variation recorded in the coastal peat bogs of the Vistula Lagoon, southern Baltic Sea, Quaternary Science Reviews 296, (2022) 1–21
  5. Grzonka, L., Cieślikiewicz, W., Mass transport induced by nonlinear surface gravity waves, European Geosciences Union (EGU) General Assembly, Wiedeń, Austria, 23–28.04.2023 -, (2023) -
  6. Cieślikiewicz, W., Cupiał, A., Warunki atmosferyczne nad Morzem Bałtyckim powodujące ekstremalne sztormy w Zatoce Gdańskiej, 2nd conference on AI, HPC and Big Data Analysis for Grand Challenges—DataComp 2023, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowe (CI TASK), Gdańsk, 19–20.09.2023 -, (2023) -
  7. Uścinowicz, Sz., Witak, M., Cieślikiewicz, W., Pączek, U., Sydor, P., Holoceńskie zmiany poziomu morza i sztormy na południowym wybrzeżu Bałtyku, Konferencja GEOST IV—Procesy Geologiczne w Morzu i Strefie Brzegowej, Rowy, 18–20.09.2023 -, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.