Modelowanie nieliniowych fal wodnych; modelowanie falowania wiatrowego na Bałtyku

Identyfikator grantu: PT00946

Kierownik projektu: Witold Cieślikiewicz

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

Gdynia

Data otwarcia: 2021-08-12

Streszczenie projektu

Celem projektu są obliczenia własności stochastycznych nieliniowych fal wodnych, w zastosowaniu do analizy procesu falowania wiatrowego w strefie brzegowej morza. Obliczenia dotyczą charakterystyk widmowych falowania oraz rozkładów prawdopodobieństwa wzniesień swobodnej powierzchni wody oraz wysokości fal indywidualnych. Jednym z głównych rezultatów planowanych badań będą własności stochastyczne maksymalnych fal sztormowych oraz parametry ekstremalnej fali projektowej. Wyniki projektu mogą mieć szerokie zastosowanie w inżynierii konstrukcji morskich w strefie brzegowej oraz offshore, w takich dziedzinach jak ochrona brzegów morskich i portów, projektowanie farm wiatrowych w morzu, zapewnienie bezpieczeństwa operacji w morzu i transportu morskiego. Wyniki planowanych obliczeń numerycznych oraz analiz statystycznych mogą mieć także duże znaczenie w oceanografii, w szczególności w badaniach dynamiki Morza Bałtyckiego i Zatoki Gdańskiej.

Publikacje

  1. Witold Cieślikiewicz, Aleksandra Cupiał, Probabilities of wind velocity and wind wave parameters over the Baltic Sea based on 44-year long hindcast data, International Baltic Earth Secretariat Publications, 4th Baltic Earth Conference, Jastarnia, Poland, 30 May – 3 June 2022, Conference Proceedings, Ed. Silke Köppen and Marcus Reckermann 1, (2022) 161–162


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.