Modelowanie numeryczne procesów generacji i transformacji nieliniowych fal powierzchniowych przy użyciu generatora segmentowego

Identyfikator grantu: PT00935

Kierownik projektu: Aneta Zdolska

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-02-08

Streszczenie projektu

Obecnie prowadzę badania naukowe dotyczące procesu propagacji i transformacji nieliniowych fal powierzchniowych generowanych bocznym wywoływaczem płytowym oraz generatorem segmentowym. Przy pomocy środowiska MATLAB opracowuję trójwymiarowy model falowy, który pozwoli na poznanie nieliniowych efektów transformacji falowania w kanałach i basenach falowych przy użyciu tego typu generatorów fal. Wyniki badań publikowane będą w czasopiśmie naukowym z zakresu tematyki morskiej.

Publikacje

  1. A.Zdolska, Opracowanie modelu opisującego transformację nieliniowych fal kierunkowych generowanych wywoływaczem segmentowym w basenie falowym”, IBW PAN T1.2.3, (2022) 1-16
  2. W. Sulisz, A. Zdolska, A side-hinged paddle wavemaker, Archives of Mechanics 75, (2023) 213-242


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.