Obliczenia równowag konformacyjnych sterowanych rozpuszczalnikiem nowych pochodnych rezorc[4]arenów oraz ich właściwości spektroskopowych

Kierownik projektu: Waldemar Iwanek

Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Bydgoszcz

Data otwarcia: 2022-02-04

Streszczenie projektu

Aktualne prace badawcze dotyczą nowej koncepcji syntezy inherentnie chiralnych pochodnych rezorc[4]arenu opartych o system wiązań wodorowych. Przyłączenie do platformy rezorc-[4]arenu ugrupowań o zróżnicowanych właściwościach protono-donorowo-akceptorowych generuje kierunkowość tworzącego się w trakcie reakcji systemu wiązań wodorowych powodując, że produkt staje się inherentnie chiralny. Tworzące się w trakcie reakcji wiązania wodorowe w zależności od podstawnika oraz typu i polarności rozpuszczalnika wpływają na równowagi konformacyjne pochodnych rezorc[4]arenu, ich stabilizację, energię, właściwości spektroskopowe oraz chiralność.
← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.