Modelowanie numeryczne pali wkręcanych

Identyfikator grantu: PT00930

Kierownik projektu: Jakub Konkol

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-02-03

Streszczenie projektu

Celem projektu jest określenie składowych stanu naprężenia w odniesieniu do naprężeń efektywnych, całkowitych oraz ciśnienia wody w porach gruntu wokół stalowego pala wkręcanego po jego instalacji w gruncie. Uwzględnienie procesu instalacji na rozkład naprężeń pozwoli na określenie faktycznego stanu naprężenia wokół pala, który ma decydujący wpływ na osiągane wartości nośności granicznej na wyciąganie. Wykonana analiza wrażliwości rozwiązania na parametry autorskiego modelu konstytutywnego oraz parametry głębienia pala ma pomóc w określeniu zależności stanu naprężenia.

Stalowe pale wkręcane są powszechnie stosowane w budownictwie hydrotechnicznym i offshorowym, zwłaszcza w energetyce wiatrowej. Szeroki zakres modelowania numerycznego z uwzględnieniem dużych deformacji umożliwia określenie wpływu różnych czynników na nośność pala na wyciąganie oraz pozwala na wyodrębnienie najistotniejszych parametrów. Planowane symulacje numeryczne mają na celu oznaczenie kluczowych czynników technologicznych i gruntowych oraz połączenie ich ze stanem naprężenia po instalacji pala.

Projekt będzie realizowany w ramach pakietu obliczeniowego ABAQUS.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.