Optymalizacja parametrów struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych

Identyfikator grantu: PT00929

Kierownik projektu: Łukasz Doliński

Realizatorzy:

  • Arkadiusz Żak
  • Jacek Szkopek
  • Wiktor Waszkowiak

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-01-28

Streszczenie projektu

Zakres naukowy projektu przewiduje realizację badań, których celem jest zdobycie wiedzy na temat ilościowych i jakościowych związków pomiędzy parametrami fizycznymi opisującymi budowę struktur periodycznych (kształt, wielkość komórek elementarnych, własności mechaniczne materiału) a propagującymi w nich falami sprężystymi. Głównym celem prowadzonych badań nad strukturami periodycznymi jest opracowanie procedur optymalizacji struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych np. tłumienia fal akustycznych lub sprężystych w określonych reżimach częstotliwości i/lub w odniesieniu do wybranych postaci drgań. Proces optymalizacji metodami sztucznej inteligencji prowadzony będzie między innymi dla struktur periodycznych wykonanych z materiałów termoplastycznych z wykorzystaniem technologii przyrostowych (druk 3D). Projekt przewiduje realizację trzech głównych zadań:
1) Badania symulacyjne i eksperymentalne mające na celu zgromadzenie zbioru danych uczących niezbędnych w procesie optymalizacji,
2) Implementacja wybranych algorytmów optymalizacji cech geometrycznych badanych struktur w celu uzyskania z góry założonych charakterystyk dynamicznych. Zadania modelowania i optymalizacji realizowane będą głównie z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego.
3) Weryfikacja eksperymentalna zoptymalizowanych struktur periodycznych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.