Opracowanie i charakteryzacja wysokospecjalistycznych optycznych fantomów tkanek biologicznych do wykorzystania w rozwoju i walidacji nowych metod diagnostycznych w onkologii i chorobach społecznych

Kierownik projektu: Maciej Wróbel

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-01-24

Streszczenie projektu

Rosnąca częstość występowania chorób społecznych, takich jak cukrzyca i choroby onkologiczne, jak nowotwory, jest jedną z głównych przyczyn zgonów we współczesnym społeczeństwie. Szybka i precyzyjna diagnoza medyczna zwiększa szanse pacjentów na powrót do zdrowia. Urządzenia medyczne muszą zostać poddane kalibracji przed wypuszczeniem na rynek. Głównym celem projektu jest opracowanie optycznych fantomów naśladujących tkanki – ściśle odpowiadających właściwościom rzeczywistych tkanek, które są niezawodne i stabilne w czasie, dla kalibracji optycznych urządzeń diagnostyki medycznej. Łatwo zrozumieć rolę fantomów myśląc o nich jako o wzorcach kalibracyjnych jak odważniki na wadze. Dążymy do opracowania fantomów układu naczyniowego (krążenia) i limfatycznego, zawierających naczynia do transportu płynów. Główne badania koncentrują się na dwóch celach: rozwoju fantomów i rozwoju oprzyrządowania. Projekt podzielony jest na 5 zadań: Projekt i wytworzenie optycznych urządzeń pomiarowych. Charakterystyka próbek tkanek. Projektowanie, modelowanie i wytwarzanie fantomów tkanek i kanałów przepływowych. Charakterystyka i walidacja fantomów tkanek. Optymalizacja projektów fantomów. Podzadania związane z urządzeniami mają następujące cele: poprawa sygnału w spektrometrze Ramana do zbierania światła z tkanek; udoskonalenie układu pomiaru rozpraszania światła ze sferami integracyjnymi oraz opracowanie systemu pomp do generowania pulsujących przebiegów. Pozwala to naśladować zachowanie płynów, podobnie jak krew lub limfa w tkankach.

Publikacje

  1. Aneta Lewkowicz, Michalina Chabowska, Martyna Czarnomska, Katarzyna Karpienko, Maciej Wróbel, Patryk Sokołowski, Piotr Bojarski, Krzysztof Woźniewski, Spectroscopic properties of 1, 8-diazafluoren-9-one in rigid media as visualization agent for friction ridge analysis, 7th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (VII IWASOM), 2022, 10-07-2022 - 15-07-2022, Gdańsk, Polska 1, (2022) 1


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.