Opracowanie i charakteryzacja wysokospecjalistycznych optycznych fantomów tkanek biologicznych do wykorzystania w rozwoju i walidacji nowych metod diagnostycznych w onkologii i chorobach społecznych

Identyfikator grantu: PT00928

Kierownik projektu: Maciej Wróbel

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-01-24

Streszczenie projektu

Rosnąca częstość występowania chorób społecznych, takich jak cukrzyca i choroby onkologiczne, jak nowotwory, jest jedną z głównych przyczyn zgonów we współczesnym społeczeństwie. Szybka i precyzyjna diagnoza medyczna zwiększa szanse pacjentów na powrót do zdrowia. Urządzenia medyczne muszą zostać poddane kalibracji przed wypuszczeniem na rynek. Głównym celem projektu jest opracowanie optycznych fantomów naśladujących tkanki – ściśle odpowiadających właściwościom rzeczywistych tkanek, które są niezawodne i stabilne w czasie, dla kalibracji optycznych urządzeń diagnostyki medycznej. Łatwo zrozumieć rolę fantomów myśląc o nich jako o wzorcach kalibracyjnych jak odważniki na wadze. Dążymy do opracowania fantomów układu naczyniowego (krążenia) i limfatycznego, zawierających naczynia do transportu płynów. Główne badania koncentrują się na dwóch celach: rozwoju fantomów i rozwoju oprzyrządowania. Projekt podzielony jest na 5 zadań: Projekt i wytworzenie optycznych urządzeń pomiarowych. Charakterystyka próbek tkanek. Projektowanie, modelowanie i wytwarzanie fantomów tkanek i kanałów przepływowych. Charakterystyka i walidacja fantomów tkanek. Optymalizacja projektów fantomów. Podzadania związane z urządzeniami mają następujące cele: poprawa sygnału w spektrometrze Ramana do zbierania światła z tkanek; udoskonalenie układu pomiaru rozpraszania światła ze sferami integracyjnymi oraz opracowanie systemu pomp do generowania pulsujących przebiegów. Pozwala to naśladować zachowanie płynów, podobnie jak krew lub limfa w tkankach.

Publikacje

  1. Aneta Lewkowicz, Michalina Chabowska, Martyna Czarnomska, Katarzyna Karpienko, Maciej Wróbel, Patryk Sokołowski, Piotr Bojarski, Krzysztof Woźniewski, Spectroscopic properties of 1, 8-diazafluoren-9-one in rigid media as visualization agent for friction ridge analysis, 7th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (VII IWASOM), 2022, 10-07-2022 - 15-07-2022, Gdańsk, Polska 1, (2022) 1
  2. I. Meglinski , A. Bykov , M. Gritsevich, B. Dragoi, N. Pop, J. Kwon, S. N. Fernandes, M. H. Godinho, S.G. Chalkidis, G.C. Vougioukalakis, M.S. Wróbel, K. Karpienko, P. Sokołowski, M. Suplewski, M. Szczerska, P. Jakóbczyk, A. Władziński, T. Novikova, J.C. Ramella-Roman, V. Myndrul , I. Iatsunskyi, R. Viter, M. Bechelany, N. Vuković, J. Radovanović, A. Demić, D. Inđin , M. Szczerska, M. Gnyba, A Roadmap for Light Interaction with Biophotonic Surfaces and Their Diverse Applications, Journal of Optics 1, (2023) 1
  3. Aneta Lewkowicz, Magdalena Kasprzak, Krzysztof Woźniewski, Martyna Czarnomska, Emilia Gruszczyńska, Katarzyna Karpienko, Maciej Wróbel, Michalina Chabowska, Piotr Bojarski, A novel approach for Analysis of Friction Ridge Prints on standard and thermal paper, Journal of Law and the Biosciences 1, (2023) 1
  4. Patryk Sokołowski, Kacper Cierpiak, Małgorzata Szczerska, Maciej Wróbel, Aneta Łuczkiewicz, Sylwia Fudala-Książek, Paweł Wityk, Optical method supported by machine learning for dynamics of CRP concentrations changes in biological matrix samples , Journal of Biophotonics 1, (2023) 1
  5. Maciej J. Głowacki, Katarzyna Karpienko, Maciej S. Wróbel, Karol Szczodrowski, Chiara Giosuè, Maria Letizia Ruello, Robert Bogdanowicz, Mattia Pierpaoli, From ashes to porous hierarchical nanocarbon electrode: upcycling secondary waste materials through self-catalytic chemical vapour deposition, Sustainable Materials and Technologies 1, (2023) 1


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.