Symulacyjne badanie wpływu współczynników hydromechanicznych na wybrane składowe ruchu statku

Identyfikator grantu: PT00926

Kierownik projektu: Przemysław Krata

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-01-18

Streszczenie projektu

Wydajnym obliczeniowo sposobem matematycznego modelowania ruchów statku jest posługiwanie się układem sprzeżonych równań różniczkowych, w których właściwości obiektu opisywane są zbiorem współczynników. Wśród nich wyróżniamy współczynniki hydrodynamiczne, których wartości liczbowe estymowane są różnymi metodami, w tym za pomocą formuł półempirycznych, CFD, czy badań modelowych. Współczynniki te mają kluczowy wpływ na uzyskiwane wyniki symulacji ruchów statku w ujęciu ilościowym.
Na etapie projektowania statku dąży się do uzyskania jego jak najbardziej korzystnych cech z punktu widzenia potrzeb użytkownika. Do bardzo ważnych oczekiwań użytkownika należą: bezpieczeństwo i komfort, zaś obie te cechy związane są z ruchami oscylacyjnymi statku na sfalowanym morzu. Wobec tego w pełni uzasadnione jest badanie wpływu współczynników hydrodynamicznych na ruchy statku, aby wykorzystać tę wiedzę w procesie projektowania statku w kontekście doboru jego parametrów, który będzie sprzyjał żegludze bezpiecznej i komfortowej. Wnioskowany grant obliczeniowy pozwoli na wstępne badania w zakresie oceny wpływu współczynników hydrodynamicznych na wybrane składowe ruchu statku. Ponadto planowany jest jako badania wstępne, które mają umożliwić złożenie wniosku o zewnętrzny grant badawczy obejmujący również badania modelowe.

Publikacje

  1. Krata Przemysław, Hinz Tomasz, DSA-inspired assessment of autonomous ships stability during turning maneuver, 18th International Ship Stability Workshop 18th, (2022) 235-242
  2. Jakub Montewka, Przemysaw Krata, Tomasz Hinz, Mateusz Gil, and Krzysztof Wróbel, Probabilistic Model Estimating the Expected Maximum Roll Angle for a Vessel in the Turn, The 32nd European Safety and Reliability Conference 32th, (2022) 113-119
  3. Przemyslaw Krata, Tomasz Hinz, Zbigniew Szozda, Spencer Dugan, Development of a neural network based decision support tool providing operational guidance on ship stability, 3rd International Conference of Maritime Science & Technology Our Sea 2023 Safety, Innovation, Resilience 3, (2023) 1-10


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.