Zbadanie stanu bezpieczeństwa wybranych odcinków brzegów klifowych na polskim brzegu Bałtyku za pomocą dostępnych danych batymetrycznych i geologicznych oraz symulacji odpowiedzi takich brzegów na zdarzenia ekstremalne w warunkach przewidywanego wzrostu poziomu morza

Identyfikator grantu: PT00925

Kierownik projektu: Grzegorz Różyński

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-01-13

Streszczenie projektu

Zadanie badawcze w IBW PAN w roku 2022; (1) identyfikacja wzorców rozpraszania energii falowej w rejonie wybranych brzegów klifowych polskiego brzegu Morza Bałtyckiego, (2) oceny odporności tych brzegów na erozję w warunkach przewidywanego wzrostu poziomu morza oraz zwiększenia się ilości, czasu trwania i natężenia zjawisk ekstremalnych (zwiększenie się siły sztormów). Dostępne profile batymetryczne zostaną poddane rozkładowi za pomocą metody analizy widma osobliwego, a wnioski z tych rozkładów posłużą do identyfikacji wzorców dyssypacji energii falowej przez brzeg oraz do wykonania oceny odporności brzegów klifowych na erozję w warunkach zmian klimatycznych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.