Wpływ warunków technicznych na mikroklimat i komfort cieplny

Identyfikator grantu: PT00924

Kierownik projektu: Marek Krzaczek

Realizatorzy:

  • Aleksei Gavris

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-01-03

Streszczenie projektu

Od stycznia 2021 roku zostały przyjęte nowe warunki techniczne. Najbardziej istotna zmiana dotyczyła obniżenia wskaźnika energii pierwotnej Ep. Jest to wskaźnik, który określa ilość nieodnawialnej energii pierwotnej potrzebnej na ogrzewanie, wentylacje, oświetlenie, produkcje ciepłej wody. Spełnienie tego wskaźnika można osiągnąć poprzez zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła przegrody stosując grubszą warstwę termoizolacji. Dodatkowym rozwiązaniem jest zastosowanie innych źródeł energii takich jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła. Takie rozwiązania dążą do tego, że budynek zaczyna się zachowywać jak "termos". Co oznacza, że w okresie zimowym chroni ciepło, ale w okresie letnim jest bardzo przegrzany. Zastosowanie klimatyzacji prowadzi do znacznego zwiększenia zużycia energii i kosztów eksploatacji, ponieważ produkowanie chłodu jest droższe od produkowania ciepła. Praca polega na modelowaniu pokoju mieszkaniowego z przegrodami zewnętrznymi według obecnych warunków technicznych i badaniu mikroklimatu i komfortu cieplnego w okresie zimowym i letnim. Badanie mikroklimatu będzie polegało na obliczeniu temperatury w pomieszczeniu oraz symulacji przepływu powietrza wentylacją naturalną. Za pomocą modyfikacji modelu jest możliwość pozyskiwania wartości skrajnej współczynnika przenikania ciepła przegród. Przekroczenie tej wartości może doprowadzić do znacznego pogorszenia komfortu cieplnego.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.