Grant/Projek zakończony

Stany ściśnięte spinowo z ultra zimnymi fermionami na sieciach optycznych ze sprzężeniem spin-orbita

Kierownik projektu: Tanausu Hernandez Yanes

Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Warszawa

Data otwarcia: 2021-12-22

Data zakończenia: 2023-01-24

Streszczenie projektu

Projekt, do którego będą wykonywane obliczenia numeryczne, dotyczy teoretycznych badań realizacji sprzężenia spin-orbita do dynamicznego wytwarzania stanów ściśniętych i splątanych w układzie kilku fermionów umieszczonych w sieciach optycznych. Dynamiczne wytwarzanie stanów ściśniętych jest możliwe dzięki międzyatomowym oddziaływaniom. Zostało już z powodzeniem zademonstrowane w licznych eksperymentach z kondensatami Bosego-Einsteina. Zastosowanie tego mechanizmu w układzie ultra-zimnych gazów fermionowych jest trudniejsze, ponieważ nierozróżnialne fermiony nie oddziałują w reżimie ultra-niskich temperatur. Implementacja sprzężenia spin-orbita indukuje efektywne oddziaływania pomiędzy ultra-zimnymi fermionami i procesy niezbędne do dynamicznego wytworzenia stanów ściśniętych. Układ jaki rozważamy jest podstawą działania najbardziej precyzyjnych i dokładnych optycznych zegarów atomowych. Wyniki badań, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu mogą zostać zweryfikowane doświadczalnie za pomocą dostępnych obecnie technik.

Publikacje

  1. T. Hernández Yanes, M. Płodzień, M. Mackoit Sinkevičienė, G. Žlabys, G. Juzeliūnas, and E. Witkowska, One- and Two-Axis Squeezing via Laser Coupling in an Atomic Fermi-Hubbard Model, Physical Review Letters (APS) 129, (2022) 7


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.