Modelowanie ruchów statku w sześciu stopniach swobody

Identyfikator grantu: PT00917

Kierownik projektu: Tomasz Hinz

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-12-03

Streszczenie projektu

Celem merytorycznym projektu obliczeniowego jest przeprowadzenie symulacyjnych badań ruchu statku w sześciu stopniach swobody, poddanego wymuszeniom zewnętrznym od falowania morskiego. Zmienne charakterystyczne wpływające na odpowiedź statku są liczne i obejmują; wyporność statku, położenie środka masy, wartości momentów bezwładności względem głównych osi statku, prędkość statku, nastawę steru, kąt natarcia fali, spektrum falowania wraz z jego parametrami obejmującymi wysokość znaczącą fali i okres modalny fali. Kombinacja wymienionych zmiennych, która pozwala na pokrycie realistycznego zakresu warunków eksploatacyjnych statku morskiego, skutkuje koniecznością wykonania numerycznych symulacji ruchu dla bardzo wielu przypadków. Co więcej, nieregularny charakter falowania morskiego opisywany widmem falowania, a nie pojedynczą fala monochromatyczną, powoduje konieczność przeprowadzania symulacji zapewniających statystyczną istotność wyników. Osiągane jest to poprzez odpowiednio długi czas ekspozycji statku na falowanie nieregularne w przypadku symulacji żeglugi stałym kursem (typowo czas 3 godzin w warunkach rzeczywistych) lub poprzez wielokrotne powtarzanie symulacji manewru zwrotu statku dla różnych realizacji falowania o tych samych parametrach statystycznych, jednak o odmiennych przesunięciach fazowych.

Oczekiwanym efektem badań jest zgromadzenie danych do analizy pozwalającej na ocenę trajektorii statku podczas manewru unikania zderzenia z innym obiektem, przy jednoczesnym zapisie amplitud kołysania bocznego i przyspieszeń, będących podstawą oceny bezpieczeństwa statecznościowego statku.

Publikacje

  1. Hinz, Tomasz; Krata, Przemylaw; Malinowska, Katarzyna; Montewka, Jakub; Matusiak, Jerzy, Evaluation of stability criteria limiting the angle of heel due to turning, in the light of ship motion simulation results, 18th International Ship Stability Workshop 18, (2022) 95-102
  2. Krata, Przemyslaw, Tomasz Hinz, Spencer August Dugan, Mathias Marley, and Jakub Montewka, Prediction and evaluation of an angle of heel due to turning maneuver of small training ships: comparison of dynamic analysis and static design criteria, 15th International Symposium on Practical Design of Ships and Other Floating Structures 15, (2022) 480-487
  3. Przemyslaw Krata, Jakub Montewka. Tomasz Hinz, Zbigniew Szozda, Operational guidance on ship stability as a component of an on-board Decision Support System, XXVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” 1, (2023) 1


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.