Badanie skutków fali uderzeniowej w silnie obciążonym stojanie sprężarki

Identyfikator grantu: PT00913

Kierownik projektu: Paweł Flaszyński

Realizatorzy:

  • Arun Joseph

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-11-10

Streszczenie projektu

Zasadniczym celem obliczeń jest analiza przepływu w palisadzie kierowniczej transonicznej sprężarki lotniczej. Badania dotyczą interakcji fali uderzeniowej z warstwą przyścienną na stronie ssącej łopatki przy różnych liczbach Reynoldsa. Praca jest realizowana w ramach projektu H2020-MSCA-ITN TEAMAero. W pierwszej fazie projektu wyniki obliczeń przepływu wykorzystywane są do projektowania stanowiska pomiarowego. Analizowana będzie struktura przepływu w obszarach narożnych, pomiędzy profilem i ścianami bocznymi kanału oraz rozpiętość strefy oderwania za falą uderzeniową. Wyniki obliczeń komory testowej w tunelu transonicznym będą porównywane z obliczeniami palisady profili, która jest przypadkiem referencyjnym.


Publikacje

  1. Arun Joseph, Pawel Flaszynski, Piotr Doerffer, Michal Piotrowicz, Low Reynolds number effects on highly loaded compressor stator cascade , Proceedings of 15th European Conference on Turbomachinery Fluid dynamics & Thermodynamics 239, (2023) 10
  2. Arun Joseph, Pawel Flaszynski, Michal Piotrowicz, Piotr Doerffer, Numerical investigation of Reynolds effect on suction side of transonic compressor stator, International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows (ISAIF 15) P 21, (2023) 10
  3. Arun Joseph, Michal Piotrowicz, Pawel Flaszynski, Piotr Doerffer, Piotr Kaczynski, Boundary layer tripping on a transonic compressor profile, Aerospace Science and Technology 1, (2023) 12


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.