Badanie skutków fali uderzeniowej w silnie obciążonym stojanie sprężarki

Kierownik projektu: Paweł Flaszyński

Realizatorzy:

  • Arun Joseph

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-11-10

Streszczenie projektu

Zasadniczym celem obliczeń jest analiza przepływu w palisadzie kierowniczej transonicznej sprężarki lotniczej. Badania dotyczą interakcji fali uderzeniowej z warstwą przyścienną na stronie ssącej łopatki przy różnych liczbach Reynoldsa. Praca jest realizowana w ramach projektu H2020-MSCA-ITN TEAMAero. W pierwszej fazie projektu wyniki obliczeń przepływu wykorzystywane są do projektowania stanowiska pomiarowego. Analizowana będzie struktura przepływu w obszarach narożnych, pomiędzy profilem i ścianami bocznymi kanału oraz rozpiętość strefy oderwania za falą uderzeniową. Wyniki obliczeń komory testowej w tunelu transonicznym będą porównywane z obliczeniami palisady profili, która jest przypadkiem referencyjnym.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.