Grant/Projek zakończony

Wspomagające analizy numeryczne w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji i materiałów budowlanych

Kierownik projektu: Magdalena Dobiszewska

Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bydgoszcz

Data otwarcia: 2021-10-26

Data zakończenia: 2023-01-31

Streszczenie projektu

Planowane jest przeprowadzenie analiz numerycznych w trzech głównych obszarach badawczych, obejmujących:
– nieliniowe obliczenia konstrukcji żelbetowych, w tym wykonanych z betonów wysokowartościowych,
– modelowanie zjawisk termodyfuzji sprzężonej w ciałach stałych,
– stateczność dynamiczną prętów.
W każdym z wymienionych obszarów prowadzone są przez zespół badawczy skupiony w Katedrze Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Budowlanych badania laboratoryjne (konstrukcje z betonów wysokowartościowych) lub prace teoretyczne (zjawiska termodyfuzji i stateczności). Celami projektu jest modelowanie betonu wysokowartościowego i konstrukcji z niego wykonanych, a także weryfikacja uzyskanych wyników z zakresu termosprężystości i stateczności przeprowadzona na drodze zaawansowanych analiz bazujących na metodzie elementów skończonych, realizowanych przy pomocy oprogramowania Abaqus.
W ramach analizy dotyczącej betonów wysokowartościowych planuje się kalibrację modelu materiałowego na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek zgodnych z nowoopracowywanymi receptorami.
Bandanie dotyczące termodyfuzji i stateczności dynamicznej prowadzone są w ramach otwartych przewodów doktorskich. Obliczenia przy wykorzystaniu oprogramowania Abaqus posłużą m.in. do weryfikacji autorskich programów komputerowych służących do rozwiązania założonych problemów oraz podniosą wartość merytoryczną tych prac.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.