Zmienność przestrzenna zooplanktonu

Kierownik projektu: Marta Głuchowska

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Data otwarcia: 2021-08-13

Streszczenie projektu

Celem projektu jest wykorzystanie danych monitoringowych IOPAN (Sopot, Polska) i IMR (Bergen, Norwegia) do oszacowania i opisania zmienności przestrzennej zooplanktonu w różnych skalach przestrzennych - horyzontalnych i wertykalnych. Próbki zooplanktonu pobrane zostały w zaciągach pionowych stratyfikowanych, odzwierciedlających sytuację hydrograficzną wody. Jako tło środowiskowe użyte zostaną dodatkowe dane pozyskane ze zdjęć satelitarnych - SST, chlorofil a. Przedstawiony projekt dotyczy naukowego wykorzystania licencji ArcGis – publikacje naukowe, i ma użycie oprogramowania będzie miało niekomercyjny charakter.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.