Grant/Projek zakończony

Analiza konstrukcji stalowych

Identyfikator grantu: PT00893

Kierownik projektu: Wojciech Migda

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-07-05

Data zakończenia: 2024-03-01

Streszczenie projektu

Planowane badania numeryczne polegają na analizie w zakresie krytycznym oraz postkrytycznym blachownic o zróżnicowanej geometrii i zróżnicowanym obciążeniu. Badania mają posłużyć do zbadania obciążenia przy którym dla danej geometrii następuje utrata stateczności oraz zbadania postaci utraty stateczności.
Dodatkowo planowane jest obciążenie dynamiczne blachownic oraz konstrukcji drewnianych i określenie nośności granicznej na obciążenia dynamiczne (w tym trzęsienia ziemi) - w tym celu ma zostać wykorzystany program LS-dyna.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.