Analiza dynamicznych parametrów przegród wykonanych z materiałów naturalnych oraz materiałów z recyklingu

Kierownik projektu: Jarosław Florczuk

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-07-01

Streszczenie projektu

W projekcie zostanie przedstawiona obszerna numeryczna analiza parametrów dynamicznych przegród wykonanych z dostępnych materiałów naturalnych oraz materiałów z recyklingu. Podstawą do wyznaczenia parametrów dynamicznych będzie niestacjonarna symulacja pracy przegród w warunkach letnich oraz zimowych. Nieustalony proces przepływu ciepła przez przegrodę zostanie odtworzony za pomocą symulacji numerycznych w programie ABAQUS. Wyniki analiz niestacjonarnych pozwolą na ocenę możliwości wykorzystania materiałów naturalnych oraz pochodzących z recyklingu do konstruowania przegród w budynkach energooszczędnych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.