Grant/Projek zakończony

Specjalizacja technologiczna a dywergencja produktywności w erze digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji

Kierownik projektu: Aleksandra Parteka

Politechnika Gdańska

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-06-11

Data zakończenia: 2023-02-03

Streszczenie projektu

Projekt badawczy wykorzystuje nowe podejście teoretyczne i empiryczne w celu uzyskania odpowiedzi na kluczowe pytanie obecne we współczesnych badaniach ekonomicznych: w jakim stopniu rewolucja cyfrowa przyczyniła się do zmian w globalnym rozkładzie produktywności i w relacjach typu lider-naśladowca? Projekt koncentruje się na problemach wzrostu gospodarczego i produktywności. Główny cel prowadzonych badań jest dwojaki: (1) opisanie dynamiki specjalizacji technologicznej towarzyszącej wzrostowi gospodarczemu w warunkach szybkiego rozwoju digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji (AI); oraz (2) empiryczne oszacowanie skutków postępu technologicznego w technologiach cyfrowych (w szczególności AI) w zakresie roli we wzroście produktywności oraz zmianach w jej światowym rozkładzie.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.