Małe turbiny wiatrowe VAWT i HAWT (WT) do zastosowań komunalnych o niskim poziomie hałasu

Identyfikator grantu: PT00884

Kierownik projektu: Shivangi Sachar

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-05-14

Streszczenie projektu

Projekt (doktorat) dotyczy badania związku między generowaniem hałasu a produkcją energii w laboratorium WT IMP-PAN; korelacji między symulacją a wynikami eksperymentalnymi; oceny metod sterowania przepływem w celu redukcji hałasu; badania zastosowania nowych materiałów w celu zminimalizowania odkształcenia wirnika i efektu interakcji z płytami prowadzącymi stojana.

Publikacje

  1. Shivangi Sachar , Piotr Doerffer , Pawel Flaszynski , Jozef Kotus , Krzysztof Doerffer and Joanna Grzelak, Correlation Between the Generated Noise and Effectiveness for a Vertical Axis Savonius Type Rotor, AIAA SCITECH Forum, Blade Aerodynamics AIAA 2023-0611, (2023) -
  2. Shubham Shubham, Kevin Naik, Shivangi Sachar, Anton Ianakiev, Performance analysis of low Reynolds number vertical axis wind turbines using low-fidelity and mid-fidelity methods and wind conditions in the city of Nottingham, Energy 279, (2023) 127904


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.