Badania kwantowochemiczne neurotransmiterów

Kierownik projektu: Iwona Dąbkowska

Uniwersytet Gdański

Wydział Chemii

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-04-26

Streszczenie projektu

Neuroprzekaźniki to związki chemiczne przenoszące sygnały w układzie nerwowym, jak również z neuronów do komórek mięśniowych oraz gruczołowych. Służą do zamiany sygnału elektrycznego na sygnał chemiczny. Ten punkt styku fizyki (przepływ ładunku elektrycznego) z chemią (cząsteczki neurotransmitera) oraz biologią (reakcja fenotypu) jest podmiotem tych badań. Przeprowadzone zostaną obliczenia kwantowochemiczne wybranych neuromediatorów (GABA, dopamina, serotonina, noradrenalina, acetylocholina) w celu opisu ich optymalnych geometrii, tautomerii prototropowej, przestrzeni konformacyjnej oraz jej zmian pod wpływem nadmiarowego ładunku. Symulacje przeprowadzone zostaną z użyciem komercyjnie dostępnych pakietów: Gaussian, Gamess.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.