Modelowanie reaktora zawiesinowego do syntezy eteru dimetylowego o złożonej geometrii przepływu - przepływ w układzie trójfazowym

Kierownik projektu: Andrzej Rogala

Realizatorzy:

  • Sylwia Oleś

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-03-16

Streszczenie projektu

Modelowanie reaktora zawiesinowego o złożonej geometrii przepływu - przepływ w układzie trójfazowym. Badania obliczeniowe będą wykorzystane do symulowania procesu otrzymywania eteru dimetylowego z gazu syntezowego w reaktorze zawiesinowym z katalizatorem stałym zawieszonym w cieczy organicznej. Prace nad projektem będą obejmowały tworzenie uproszczonych modeli 3D reaktora laboratoryjnego w SpaceClaime’ie, w którym zostaną wyodrębnione kolejno 3 fazy. Następnie generowana będzie siatka numeryczna w programie ANSYS Meshing i ANSYS Fluent Meshing. Testowane będą różnego rodzaju siatki, zagęszczenia lokalne przy krawędziach i na powierzchniach międzyfazowych. Po dobraniu odpowiednich parametrów zostanie przeprowadzony test zbieżności siatki, który zapewni o braku wpływu siatki numerycznej na wyjściowe parametry obliczeń. Kluczowym etapem projektu będą ustawienia symulacji wykonane w solverze Flunet, pozwalającym wykonać symulację przepływu w układzie trójfazowym. Badanymi modelami wielofazowymi będą przede wszystkim Volume of Fluid i Eulerian, w którym można śledzić powierzchnie międzyfazowe, stężenie składników, czy profile prędkości w poszczególnych punktach. W literaturze naukowej technicznej nie można znaleźć tego typu obliczeń i informacji, dlatego istnieje wysokie prawdopodobieństwo wykorzystania badań w przygotowaniu artykułu naukowego.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.