Ładowanie kwantowych baterii z pomocą zmiennego pola zewnętrznego

Kierownik projektu: Paweł Horodecki

Realizatorzy:

  • Ricard Ravell Rodriguez
  • Paweł Mazurek
  • Borhan Ahmadi

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-03-16

Streszczenie projektu

Celem projektu jest analiza optymalnego ładowania baterii kwantowych z pomocą układu kwantowej ładowarki, która pobiera energię z pola klasycznego. Zamierzamy rozważać sytuacje, w których przynajmniej jeden z układów jest kwantowym oscylatorem. Oryginalna metoda Giovanettiego i współpracowników [1] stanowiąca inspirację dla niniejszych badań nie rozważa optymalizacji profilu czasowego pola - zawiera stałe sprzężenie z klasycznym zewnętrznym polem elektrycznym. Obraz ten nie uwzględnia efektów włączania i wyłączania i nie pozwala na wykorzystanie kształtu jako dodatkowego stopnia swobody. W niniejszych badaniach pragniemy zoptymalizować kształt pola oraz ergotropię i czas ładowania są parametrami. Uzyskane numeryczne rezultaty planujemy skonfrontować z analitycznymi ograniczeniami od góry na parametry ładowania [2].

[ 1] Donato Farina, Gian Marcello Andolina, Andrea Mari, Marco Polini, and Vittorio Giovannetti , ,,Charger-mediated energy transfer for quantum batteries: An open-system approach", Phys. Rev. B 99, 035421 (2019).

[2] Luis Pedro García-Pintos, Alioscia Hamma, Adolfo del Campo, ,,Fluctuations in stored work bound the charging power of quantum batteries", Phys. Rev. Lett. 125, 040601 (2020)← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.