Metody chemoinformatyczne w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych i materiałów

Identyfikator grantu: PT00873

Kierownik projektu: Tomasz Puzyn

Realizatorzy:

 • Pierre Bonifassi
 • Agnieszka Gajewicz
 • Karolina Jagiełło
 • Alicja Mikołajczyk
 • Marek Chajduk
 • Beata Judzińska
 • Selvaraj Sengottiyan
 • Filip Stoliński
 • Marta Swirog
 • Rafał Ziniewicz
 • Sattibabu Merugu
 • Melanie Cedeno Manrique
 • Leonid Gorb
 • Kamila Jarzyńska

Uniwersytet Gdański

Wydział Chemii

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-03-12

Streszczenie projektu

Ze względu na gwałtowny wzrost liczby nowych chemikaliów, syntetyzowanych na potrzeby przemysłu oraz medycyny niezbędne stało się opracowanie adekwatnych metod ocen ryzyka i nadzór bezpieczeństwa stosowania tych substancji. Badania nad rozwojem narzędzi do tworzenia nowych materiałów i komputerowej oceny ryzyka ze strony nowych substancji chemicznych są rekomendowane przez wiele międzynarodowych regulacji prawnych, m.in. europejskiego systemu gospodarowania chemikaliami REACH w zakresie oceny ryzyka dla nowych grup związków. Metody chemoinformatyczne pozwalają zastąpić części kosztownych i czasochłonnych eksperymentów modelami matematycznymi, w oparciu o które prowadzi się wiarygodne przewidywanie interesujących właściwości (np. właściwości fizykochemicznych odpowiedzialnych za rozprzestrzenianie się substancji w środowisku, cytotoksyczności substancji, itd.).
Celem projektu jest rozwijanie i weryfikacja przydatności metod chemometrycznych do modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a właściwościami fizykochemicznymi, aktywnością, toksycznością, ekotoksycznością, transportem w środowisku różnych grup związków oraz do oceny ryzyka tych związków dla zdrowia człowieka. Ponadto projekt wesprze opracowanie narzędzi przydatnych do modelowania procesów transportu, trwałości i zachowania nowo zaprojektowanych materiałów w środowisku oraz dostarczy nowej wiedzy o badanych związkach, niezbędnej do przeprowadzenia kompleksowej oceny narażenia w oparciu o opracowane modele. Pozwoli to w przyszłości na szybką identyfikację zagrożenia ze strony nowych materiałów dla ekosystemu, oraz potencjalnego ryzyka jakie stwarzają dla zdrowia człowieka.
Wyniki uzyskane podczas trwania zadania badawczego mogą stanowić podstawę dla konieczności wprowadzenia odpowiednich nowych uregulowań prawnych dotyczących wykorzystania i użytkowania badanych substancji, a także dla zastosowania zupełnie nowych rozwiązań medycznych.
Wyniki projektu zostaną opublikowanie w czasopismach indeksowanych przez Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej, jak również będą zaprezentowane na międzynarodowych konferencjach naukowych. Dodatkowo tematyka projektu zostanie wykorzystana do rozprawy habilitacyjnej, prac magisterskich oraz prac doktorskich nowo zatrudnionych osób.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.