Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych

Identyfikator grantu: PT00868

Kierownik projektu: Radosław Szmytkowski

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-02-17

Streszczenie projektu

W odpowiedzi na zewnętrzne zaburzenie elektryczne lub magnetyczne, w układach atomowych dochodzi do zmian rozkładów przestrzennych ładunków i prądów. Ilościowo zmiany te można charakteryzować m.in. poprzez indukowane elektromagnetyczne momenty multipolowe, a te z kolei - za pomocą współczynników noszących nazwę podatności elektromagnetycznych układu. Celem projektu jest wyznaczenie multipolowych statycznych podatności bezpośrednich i krzyżowych dla relatywistycznych jonów jednoelektronowych w wybranych stanach wzbudzonych. Obliczenia zostaną wykonane przy użyciu rozwinięcia sturmowskiego funkcji Greena dla operatora Diraca-Coulomba, z wykorzystaniem zarówno metod analitycznych, jak i numerycznych.

Publikacje

  1. Radosław Szmytkowski, Zero-range potentials for Dirac particles: Bound-state problems, Annals of Physics 444, (2022) 168974/1-27


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.