Zastosowanie metody modelowania numerycznego w analizie sprzężonego oddziaływania pola elektromagnetycznego i pola temperatury dla wybranego elementu infrastruktury energetycznej

Kierownik projektu: Mateusz Flis

Instytut Energetyki, Oddział Gdańsk

Zakład Automatyki i Analiz Systemowych

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-02-12

Streszczenie projektu

Projekt badawczy ma dotyczyć zastosowania metody modelowania numerycznego w analizie sprzężonego oddziaływania pola elektromagnetycznego i pola temperatury dla wybranego elementu infrastruktury energetycznej.
Przewiduje się, że rozpatrzone zostaną zagadnienia:
• skutki termiczne dla newralgicznych elementów elektrowni wiatrowej narażonej na oddziaływanie wyładowania atmosferycznego,
• wpływ błędnego działania układu regulacji napięcia generatora na proces starzenia izolacji stojana/wirnika maszyny synchronicznej
• uszkodzenia termiczne paneli fotowoltaicznych ze względu na warunki środowiskowe oraz narażenia elektromagnetyczne.
Analiza numeryczna metodą symulacji komputerowej pól sprzężonych wiąże się z koniecznością korzystania ze specyficznego oprogramowania (aplikacji) i/lub mocy obliczeniowej. Dynamiczne procesy elektromagnetyczne w analizie sprzężonej z polem temperatury możliwe są do zamodelowania z wykorzystaniem specyficznego oprogramowania polowego – Ansys.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.