Rozbudowa i weryfikacja hydrodynamicznego modelu Zatoki Gdańskiej o moduł transportu zanieczyszczeń biernych

Kierownik projektu: Jan Schönhofer

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-02-04

Streszczenie projektu

Cel realizacji: Przygotowanie modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń biernych w Zatoce Gdańskiej. Zadanie zrealizowane zostanie w oparciu o oprogramowanie Delft3D. Wyniki obliczeń weryfikowane będą danymi pomiarowymi. Zadanie jest drugim etapem budowy modelu quasi-operacyjnego.
Planowane efekty naukowe: Weryfikacja wyników obliczeń pomiarami pozwoli ocenić na ile użyte formuły, wiernie odwzorowują transport oraz dyfuzję zanieczyszczeń. Planowane próby („eksperymenty”) numeryczne umożliwią oszacowanie wrażliwości modelu na zadawane parametry dotyczące turbulencji, dyfuzji oraz lepkości.
Planowane efekty praktyczne: Quasi-operacyjny model transportu zanieczyszczeń posłuży do predykcji zasięgu rozprzestrzeniania się zrzutów zanieczyszczeń w obszarze Zatoki Gdańskiej. Gotowy model pozwoli na określenie maksymalnej możliwej ilości zrzucanych zanieczyszczeń do Zatoki, która nie będzie jeszcze zagrażać środowisku naturalnemu. Stanowić będzie pomoc w sytuacji konieczności prognozowania rozprzestrzeniania się zrzutów awaryjnych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.