Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową

Identyfikator grantu: PT00863

Kierownik projektu: Wojciech Witkowski

Realizatorzy:

 • Łukasz Pachocki
 • Karol Daszkiewicz
 • Agnieszka Sabik
 • Dawid Bruski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-02-04

Streszczenie projektu

Tematem projektu są symulacje numeryczne zderzeń pojazdów z różnymi typami drogowych barier ochronnych ze szczególnym uwzględnieniem opisu matematycznego i zrozumienia mechanizmów uszkodzenia kręgosłupa pojawiających się podczas uderzenia.

W projekcie skupiono się na wpływie przeciążeń w szczególności na miękkie tkanki kręgosłupa, których modelowanie jest otwartym zagadnieniem, gdzie poszukiwane są nowe rozwiązania. Oryginalnym aspektem projektu będzie opracowanie szczegółowego modelu materiałowego uwzględniającego zarówno różnorodne, przestrzenne właściwości tkanek jak i wpływ szybkozmiennych obciążeń w celu dokładnego opisu zachowania się więzadeł kręgosłupa, oraz numeryczna implementacja tego modelu. Prace zrealizowane zostaną z wykorzystaniem autorskich programów Metody Elementów Skończonych oraz w środowisku systemu LS-DYNA. Zespół badawczy posiada opracowane modele obliczeniowe barier ochronnych i pojazdów oraz dysponuje modelem numerycznym człowieka ViVA, który może być uzupełniony o modele tkanek miękkich kręgosłupa. Rezultaty z analiz zderzeń pojazdów pasażerskich z różnymi barierami będą mogły posłużyć, między innymi, jednostkom rządowym zajmującym się wydawaniem zaleceń do stosowań i użytkowania drogowych barier ochronnych na terenie państwa polskiego.

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem środowisk naukowych Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Realizacja proponowanego projektu przyczyni się do rozwoju interdyscyplinarnych badań naukowych, pogłębiających wiedzę i doświadczenie pracowników obu uczelni. Za zadania związane z modelowaniem i symulacjami numerycznymi odpowiedzialny będzie zespół z Politechniki Gdańskiej, tematy dotyczące urazów poprowadzi zespół naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, natomiast badania doświadczalne prowadzone będą wspólnie.

Publikacje

 1. Pachocki Ł., Daszkiewicz K., Łuczkiewicz P., Witkowski W, iomechanics of Lumbar Spine Injury in Road Barrier Collision–Finite Element Study, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology brak, (2021) brak
 2. 2. Wilde K., Bruski D., Burzyński S., Chróścielewski J., Pachocki Ł., Witkowski W, n analysis of double-impact test of 1500-kg vehicle into w-beam guardrail system, Archives of Civil Engineering 67(2), (2021) 101-115
 3. 3. Jeliński Ł., Jamroz K., Budzyński M., Gobis A., Bruski D., Burzyński S., Możliwości i zasady stosowania hybrydowych urządzeń energochłonnych na przykładzie urządzenia SafeEnd, Drogownictwo 1, (2021) 2-16
 4. Influence of the femoral offset on the muscles passive resistance in total hip arthroplasty, Burzyński S., Sabik A., Witkowski W., Łuczkiewicz P, PLOS ONE 16(5), (2021) brak
 5. Bruski D., Burzyński S., Chróścielewski J., Wilde K., Witkowski W, Occupants Responses in the Full Scale Vehicle Crash Tests in Different Conditions, 14th Virtual Congress WCCM & ECCOMAS 2020 (11th to 15th Jan 2021) brak, (2021) brak
 6. Bruski D, Numerical simulations of the behaviour of road cable barriers in crash tests, POlitechnika Gdańska brak, (2021) brak
 7. Pachocki Ł., Daszkiewicz K., Łuczkiewicz P., Witkowski W, Biomechanics of Lumbar Spine Injury in Road Barrier Collision, 2. 16th US National Congress on Computational Mechanics (25th to 29th Jul 2021) brak, (2021) brak
 8. Daszkiewicz K., Biomechanics of the medial meniscus in the osteoarthritic knee joint, PeerJ e12509 , (2021) brak
 9. Witkowski W, Kuik L, Rucka M, Daszkiewicz K, Andrzejewska A,, Medially positioned plate in first metatarsophalangeal joint arthrodesis, Plos ONE 16(12), (2021) brak
 10. Bruski D., Burzyński S., Witkowski W., Analysis of passenger car crash with a cable barrier installed with anti-glare screens on a horizontal convex road curve with 400 m radius, International Journal of Impact Engineering -, (2022) 1-16
 11. Tysiąc P., Miśkiewicz M., Bruski D., Bridge Non-Destructive Measurements Using a Laser Scanning during Acceptance Testing: Case Study, Materials 15(23), (2022) 1-21
 12. Wolny R., Bruski D., Budzyński M., Pachocki Ł., Influence of a Lighting Column in the Working Width of a W-Beam Barrier on TB51 Crash Test, Materials 15(14), (2022) 1-19
 13. Budzyński M., Jamroz K., Jeliński Ł., Bruski D., Pachocki Ł., Bagiński G., ssessing Roadside Hybrid Energy Absorbers Using the Example of SafeEnd, Materials 15(5), (2022) 2-16
 14. Pachocki Łukasz, Numerical analysis of lumbar spine injury during road safety barrier collision, rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska -, (2022) -
 15. Agnieszka Sabik, Wojciech Witkowski, On implementation of fibrous connective tissues’ damage in Abaqus software, Journal of biomechanics 157, (2023) 111736
 16. Tomasz Wiczenbach1, Lukasz Pachocki, Karol Daszkiewicz, Piotr Łuczkiewicz and Wojciech Witkowski, Development and validation of lumbar spine finite element model, Peer J 11, (2023) e15805
 17. Bruski Dawid,Pachocki Łukasz, Witkowski Wojciech. Miśkiewicz Mikołaj, Symulacje MES, uczenie maszynowe i algorytmy optymalizacyjne jako narzędzia do poprawy funkcjonowania urządzeń BRD., Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków 1-3 marca 2023 -, (2023) -
 18. Pachocki Łukasz, Bruski Dawid, Wiczenbach Tomasz, Wilde Krzysztof, Wolny Radosław, mplementation of Composite Visco-Hyperelastic Constitutive Model for Human Ligaments, 17th US National Congress on Computational Mechanics 2023 -, (2023) -
 19. Wolny Radosław, Pachocki Łukasz, Wiczenbach Tomasz, Andrzejewska Angela Jadwiga,Witkowski Wojciech, Eksperymentalne badania właściwości mechanicznych tkanek miękkich kręgosłupa, Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 2023 -, (2023) -
 20. Bruski Dawid, Pachocki Łukasz, Miśkiewicz Mikołaj ,Wilde Krzysztof , Witkowski Wojciech, BADANIA POLIGONOWE I SYMULACYJNE FUNKCJONOWANIA DROGOWYCH BARIER OCHRONNYCH I KIEROWCÓW POJAZDÓW UDERZAJĄCYCH W BARIERĘ, Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu drogowego GAMBIT 2023 -, (2023) -
 21. Pachocki Łukasz, Bruski Dawid, Daszkiewicz Karol , Łuczkiewicz Piotr, Wiczenbach Tomasz, Witkowski Wojciech , Wolny Radosław, Detailed lumbar spine on THUMS V6, Thums User Community Meeting 2023 -, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.