Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych

Identyfikator grantu: PT00862

Kierownik projektu: Tomasz Majewski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-02-02

Streszczenie projektu

Projekt obejmuje symulacje numeryczne oraz analizę wytężenia wybranych elementów konstrukcyjnych zabytkowych obiektów murowanych. Wykonane symulacje wykorzystane zostaną do opracowania rozprawy doktorskiej oraz do publikacji w czasopismach naukowo-technicznych. Celem rozprawy/projektu jest modelowanie i analiza elementów konstrukcji murowych w złożonym stanie naprężenia przy zastosowaniu nieliniowych praw konstytutywnych materiałów (cegły i zaprawy) z uwzględnieniem efektów II rzędu (wpływu deformacji na wartość wytężenia). W ramach planowanych do wykonania symulacji założono obliczenia dla murowanych ścian i filarów oraz fundamentów budynków sakralnych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.