Grant/Projek zakończony

Analiza wrażliwości modelu złącza ciesielskiego na zmianę parametrów wytrzymałościowych drewna i warunki brzegowe

Kierownik projektu: Izabela Lubowiecka

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-12-18

Data zakończenia: 2023-02-02

Streszczenie projektu

Cel pracy
W ramach badań przeprowadzona zostanie analiza parametryczna oraz analiza wrażliwości tradycyjnych połączeń ciesielskich stosowanych w zabytkowych budynkach drewnianych. Zbadane zostanie zachowanie połączenia pod obciążeniem, a wyniki obliczeń numerycznych zostaną porównane z uzyskanymi eksperymentalnie. Głównym celem przeprowadzanych symulacji będzie otrzymanie modelu obliczeniowego o takich parametrach, aby odpowiadały jak najlepiej modelowi fizycznemu złącza.
Motywacja
We wschodniej Europie na przestrzeni wieków drewno było głównym materiałem używanym do budowy ze względu na jego dostępność. Z czasem zaczęto używać innych materiałów, budynki były coraz częściej przebudowywane a te, o które nie dbano, zniknęły. Dlatego, szczególnie w odniesieniu do budowli o wartości historycznej, niezwykle ważne jest ich zachowanie oraz odpowiedni proces konserwacji.
Zakres pracy
Symulacje numeryczne modeli połączeń ciesielskich zostaną wykonane w programie MSC Marc/Mentat bazującym na metodzie elementów skończonych. W pierwszej kolejności do symulacji użyte zostaną właściwości dwóch rodzajów drewna: współczesnego suchego drewna sosnowego używanego w budownictwie oraz starego drewna mokrego, pochodzącego z rozbiórki. Wykonana zostanie analiza parametryczna oraz analiza wrażliwości zachowania mechanicznego złącza na zmiany charakterystyk materiałowych drewna oraz warunki brzegowe modelu.

Publikacje

  1. Szymon Kalinowski, Analiza wrażliwości modelu złącza ciesielskiego stosowanego w narożniku budynku na zmianę parametrów wytrzymałościowych drewna, praca magisterska, Politechnika Gdańska, WILIŚ -, (2022) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.