Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych

Identyfikator grantu: PT00849

Kierownik projektu: Magdalena Rucka

Realizatorzy:

  • Erwin Wojtczak
  • Magdalena Knak
  • Adam Ścięgaj
  • Tomasz Wojewski
  • Shahzad Ashraf
  • Tomasz Ferenc

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-12-11

Streszczenie projektu

Celem projektu są symulacje numeryczne propagacji fal sprężystych w elementach betonowych ukierunkowane na zagadnienia wykrywania uszkodzeń betonu w skali mikro na wczesnym etapie degradacji. Symulacje mają pomóc w wyjaśnieniu mechanizmów propagacji i rozpraszania fal sprężystych oraz ich interakcji z mikro- i makro-pęknięciami w elementach betonowych poddanych monotonicznemu obciążeniu quasi-statycznemu. Zbadany zostanie wpływ mezostruktury betonu na rozpraszanie fal sprężystych, a także związki między mikro- i makro-pęknięciami a charakterystykami propagujących fal akustycznych i ultradźwiękowych na poziomie kruszywa.

Publikacje

  1. Knak, M.; Wojtczak, E.; Rucka, M., Non-Destructive Diagnostics of Concrete Beams Strengthened with Steel Plates Using Modal Analysis and Wavelet Transform, Materials 14, (2021) 3014
  2. Ścięgaj, A., Wojtczak, E., & Rucka, M., The effect of external load on ultrasonic wave attenuation in steel bars under bending stresses, ULTRASONICS 124, (2022) 106748


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.