Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych

Kierownik projektu: Paweł Pieczka

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-10-19

Streszczenie projektu

Tematem badań numerycznych będą problemy stateczności konstrukcji inżynierskich wykonanych z elementów stalowych. Obliczenia MES będą wykonywane dla konstrukcji inżynierskich, dla których istotnym problemem jest stateczność konstrukcji. Przeprowadzone zostaną liniowe analizy stateczności, liniowe analizy statyczne oraz nieliniowe geometrycznie i materiałowo analizy statyczne. Badane będą modele z imperfekcjami zalecanymi w normach. Głównym celem badań będzie wyznaczenie nieliniowych ścieżek równowagi obciążenia w funkcji przemieszczenia konstrukcji, obciążeń granicznych i krytycznych. Wyniki tych analiz będą porównane z obowiązującymi normami.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.