Infolight

Identyfikator grantu: PT00837

Kierownik projektu: Arkadiusz Harasimiuk

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-10-07

Streszczenie projektu

INFOLIGHT - Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast. Celem projektu jest przeprowadzenie badań i prac nad Inteligentną Platformą Oświetleniową, która z wykorzystaniem nowej generacji źródeł światła LED stanie się terminalem i punktem udostępniającym usługi inteligentnych miast (Smart City)

Celem projektu, którego pomysłodawcą jest prof. Andrzej Czyżewski z Katedry Systemów Multimedialnych PG (Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) , jest przeprowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych nad nowym produktem - Inteligentną Platformą Oświetleniową, w której skład jako urządzenia bazowe wchodzić będą lampy uliczne.

Lampy, po odpowiednim przygotowaniu i wyposażeniu w urządzenia konstruowane przez wykonawców projektu, staną się terminalami i punktami udostępniającym usługi "inteligentnych miast". Jakich konkretnie? M.in. zbiorą i przeanalizują w czasie rzeczywistym informacje o poziomie hałasu i zanieczyszczeń (z dużą dokładnością i precyzyjną lokalizacją), umożliwiające utworzenie szczegółowych map klimatu akustycznego w mieście, jak również jakości powietrza. Lampy pozwolą też na monitorowanie ruchu drogowego i stanu jezdni oraz lokalnych warunków pogodowych. Staną się punktami dostępowymi dla potrzeb komunikowania się systemów informatycznych pojazdów z otoczeniem drogowym.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.