Obliczenia numeryczne betonu Metodą Elementów Skończnych II

Kierownik projektu: Jerzy Bobiński

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Praca magisterska ma na celu wykazanie, w jakie sposób naprężenia skurczowe wpływają na konstrukcję. Zaproponowany model betonu zostanie wprowadzony do oprogramowania. Wykorzystując jego możliwości zostanie zadane obciążenie m.in. pochodzące od skurczu, podpory oraz informacje dotyczące siatkowania. Jednym z głównych celów pracy jest wykonanie obliczeń wykorzystując metodę CDP (Concrete Damaged Plasticity).
Oprócz analizy wpływu oddziaływań skurczowych na konstrukcję z betonu, dodatkowo zostanie pokazany, w jaki sposób zastosowanie dylatacji elementu wpływa na jego prace.
Wersja studencka oprogramowania Abaqus nie pozwala na zamodelowanie wystarczająco rozbudowanego elementu, aby wykonać niezbędne analizy.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.