Dynamika molekularna układów biologicznych

Kierownik projektu: Natalia Kruszewska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Bydgoszcz

Data otwarcia: 2020-07-01

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu przeprowadzenie badań nad kinetyką i dynamiką procesów wzrostu i formowania się mikrostruktur w układach złożonych materii miękkiej w oparciu o symulację komputerową. Podzielony jest na dwa zagadnienia:
1. Zrozumienie mechanizmu ułatwionego smarowania i niskowymiarowego tarcia w chrząstkach stawowych.
2. Zrozumienie mechanizmu powstawania agregatów/złogów związków biopolimerowych oraz mineralnych w chorobach depozytowych (takich jak, w przypadku biopolimerów: choroby neurodegeneracyjne, np. Alzheimera, Downa, Parkinsona; a w przypadku minerałów: kamica nerkowa, kamica żółciowa i podagra).
Badanie mechanizmu działania układów trących w chrząstce stawowej jest bardzo ważne dla zrozumienia przyczyn występowania zmian chorobowych w narządach układu ruchu. W tym celu Zespół przeprowadza symulacje układów typu białko-białko, białko-lipid w środowisku wodnym (z dodatkiem różnego rodzaju jonów) badając charakterystyki oddziaływań między tymi cząsteczkami oraz właściwości lepkosprężyste tych układów.

Publikacje

  1. Natalia Kruszewska, Krzysztof Domino, Piotr Weber, Water near lipid bilayer, Springer -, (2021) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.