Nowoczesne metody analizy sygnału elektrokardiograficznego

Kierownik projektu: Marta Łabuda

Realizatorzy:

  • Zofia Jagiełka
  • Monika Rogowska

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-05-20

Streszczenie projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie analizy sygnałów czynności serca uzyskanych za pomocą badań elektrokardiograficznych (EKG) oraz ich zakłóceń występujących w różnych zespołach chorobowych. Rejestracja taka wiąże się jednak z licznymi zakłóceniami występującymi w sygnale, m.in.: artefakty ruchowe, artefakty mięśniowe, przesunięcie elektrod. Zakłócenia takie stanowią duży problem w automatycznej analizie sygnału EKG.
W oparciu o dostępne w bazach sygnałów fizjologicznych dane, porównane zostaną wybrane algorytmy automatycznej analizy sygnału EKG, zawierające również sygnały zakłócone różnego rodzaju artefaktami. Pierwszym krokiem będzie odtworzenie wybranych wyników opisanych w literaturze. W kolejnym etapie, projekt ma na celu badanie jakości sygnału EKG i jego segmentację (analiza zespołu QRS), a także ocenę wpływu istniejących artefaktów na jakość użytych metod z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji prezentowanych w literaturze.

Publikacje

  1. Zofia Jagiełka i Monika Rogowska, Badanie nieprawidłowości sygnału EKG za pomocą wybranych metod analizy falkowej i sztucznej inteligencji , praca magisterska, WFTiMS Politechniki Gdańskiej -, (2020) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.