Obliczenia dźwigarów i powłok nośnych

Kierownik projektu: Leszek Kwapisz

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Ten grant ma być w pewnym sensie kontynuacja poprzedniego (już zamkniętego) grantu pt: "Obliczenia strukturalne powłok". W poprzednim grancie uzyskałem szereg ciekawych wyników, których z różnych przyczyn nie zdołałem opublikować, żeby to uczynić muszę jeszcze doliczyć parę przykładów w celu weryfikacji uzyskanych poprzednio wyników . W szczególności obliczenia będą obejmowały różne przypadki bifurkacji (rozgałęzienia) powłoki rurowej i koncentracji naprężeń w miejscu bifurkacji w zależności od wybranych parametrów. Obliczenia przy użyciu MES ( metody elementów skończonych) Prace nad nośnością rurociągów przy obecności imperfekcji geometrycznych i materiałowych są prowadzone w zakładzie Hydroenergetyki IMP PAN od wielu lat.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.