Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami

Identyfikator grantu: PT00823

Kierownik projektu: Ewa Erdmann

Realizatorzy:

  • Marta Cichacka

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-04-28

Streszczenie projektu

Mimo znaczącego postępu naukowego, zarówno w rozwoju metod eksperymentalnych jak i teoretycznych, doświadczenia dotyczące rozpadu układów molekularnych są nadal trudne do interpretacji ze względu na wiele stopni swobody zawartych w dynamice tych reakcji i w związku z tym mnogość możliwych kanałów. Istnieje więc potrzeba tworzenia uniwersalnych i wydajnych numerycznie implementacji i ich zastosowania do prostych modeli zderzeniowych. Wówczas możliwe będzie dojście do realistycznych przypuszczeń dla bardziej złożonych układów. Istotą projektu jest zbadanie w jaki sposób energia dostarczona do układu, rozdzielana pomiędzy dostępne stopnie swobody, wpływa na proces fragmentacji. Kolejnym celem jest przetestowanie zaproponowanej metodologii i ocena jej stosowalności do opisu rozpadu co raz to większych układów.
Realizacja celów badawczych projektu nastąpi przez optymalizację punktów krytycznych na krzywych energii potencjalnej prowadzących do rozpadu cząsteczki oraz symulacji dynamiki molekularnej. Oba zadania zostaną zrealizowane przy pomocy metod zaimplementowanych w pakiecie Gaussian. Ponadto, jako alternatywa do dynamiki molekularnej "ab initio" zostaną przeprowadzone symulacje Monte Carlo z wykorzystaniem nadal rozwijanej metody Microcanonical Metropolis Monte Carlo. W wyniku wyboru entropii jako czynnika determinującego prawdopodobieństwa rozpadu oczekuje się miarodajnych rezultatów w znacząco mniejszym czasie obliczeniowym niż wymaganym do obliczeń dynamiki molekularnej "ab initio".

Publikacje

  1. Ewa Erdmann, Nestor F. Aguirre, Suvasthika Indrajith, Jacopo Chiarinelli, Alicja Domaracka, Patrick Rousseau, Bernd A. Huber, Paola Bolognesi, Robert Richter, Lorenzo Avaldi, Sergio Diaz-Tendero, Manuel Alcami and Marta Łabuda, A general approach to study molecular fragmentation and energy redistribution after an ionizing event, Physical Chemistry Chemical Physics 23, (2020) 1859-1867
  2. Ewa Erdmann, Nestor F. Aguirre, Suvasthika Indrajith, Jacopo Chiarinelli, Alicja Domaracka, Patrick Rousseau, Bernd A. Huber, Paola Bolognesi, Robert Richter, Lorenzo Avaldi, Sergio Diaz-Tendero, Manuel Alcami and Marta Łabuda, A general approach to study molecular fragmentation and energy redistribution after an ionizing event, Physical Chemistry Chemical Physics 23, (2021) 1859-1867
  3. Lukas Tiefenthaler, Paul Scheier, Ewa Erdmann, Néstor F. Aguirre, Sergio Díaz-Tendero, Thomas F. M. Luxford and Jaroslav Kočišek, Non-ergodic fragmentation upon collision-induced activation of cysteine–water cluster cations, Phys. Chem. Chem. Phys. -, (2023) -
  4. Ewa Erdmann, Collision Induced Deactivation of Microsolvated Cysteine Cations, Dynamics of Energetic & Electronic Processes in molecules and clusters in the GAS phase (DEEP-GAS 2022) -, (2022) -
  5. Marta Cichacka, Modelowanie procesu rozpadu cząsteczki tetrahydrofuranu w wyniku oddziaływania z promieniowaniem jonizującym, praca magisterska, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej -, (2023) -
  6. Daniela Ascenzi, Ewa Erdmann, Paola Bolognesi, Lorenzo Avaldi, Mattea Carmen Castrovilli, Roland Thissen, Claire Romanzin,Christian Alcaraz, Ismanuel Rabadan, Luis Mendez, Sergio Diaz-Tendero, Antonella Cartoni, H2O+ and OH+ reactivity versus furan: experimental low energy absolute cross sections for modeling radiation damage, Phys. Chem. Chem. Phys 25, (2023) 24643–24656
  7. Ewa Erdmann, Fragmentation upon collision-induced activation of cysteine–water cluster cations, ICPEAC 2023 -, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.