Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej

Kierownik projektu: Piotr Bełdowski

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Bydgoszcz

Data otwarcia: 2020-04-16

Streszczenie projektu

Zagadnienie tarcia i smarowania układu chrząstki stawowej jest bardzo złożonym problemem, który można rozpatrywać na kilku poziomach i reżimach jej funkcjonowania. Wynika on z tego, że choć ciecz smarująca składa się w większości w wody to pozostałe jej składniki nadają jej właściwości smarujące wielokrotnie przewyższające te wykorzystywane w przemysłowych maszynach. Zagadnieniem badanym w tym projekcie są supramolekularne struktury występujące w mazi. Chodzi tu głównie o układy kwasu hialuronowego, fosfolipidów i białek w środowisku wodnym.
Wykorzystując modele pełno-atomowe jak i gruboziarniste zamierzam badać jak wybrane związki łączą się ze sobą, tj jaki charakter mają wiązania występujące między nimi. Kolejnym krokiem będzie parametryzacja wybranych struktur do reprezentacji gruboziarnistej, gdzie badane będą ich właściwości nierównowagowe, wynikające z tarcia występującego podczas ruchu.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.