Grant/Projek zakończony

Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-Gordona

Identyfikator grantu: PT00815

Kierownik projektu: Karolina Kropielnicka

Uniwersytet Gdański

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-04-01

Data zakończenia: 2024-01-16

Streszczenie projektu

W projekcie wyprowadzamy metody numeryczne 4-go rzędu dla równania Kleina-Gordona, które jest jednym z głównych równań mechaniki kwantowej. Jest to liniowe równanie różniczkowe cząstkowe typu falowego. Opracowane przez nas metody są optymalne dla zagadnień, w których masa cząsteczki jest wysoko oscylująca. Zaletą wyprowadzonych przez nas metod jest ich stabilność, niski koszt obliczeniowy oraz łatwość implementacji. Ze względu na zapotrzebowanie w fizyce, badamy możliwości rozszerzania opracowanych przez nas metod z jednego wymiaru przestrzennego do wielu wymiarów przestrzennych.

Publikacje

  1. Marissa Condon, Karolina Kropielnicka, Karolina Lademann, Rafał Perczyński, ASYMPTOTIC NUMERICAL SOLVER FOR THE LINEAR KLEIN-GORDON EQUATION WITH SPACE- AND TIME-DEPENDENT MASS., Applied Mathematics Letters 115, (2021) 106935
  2. Karolina Kropielnicka, Karolina Lademann, Katharina Schratz, Effective high order integrators for linear Klein-Gordon equations in low to highly oscillatory regimes, arXiv.org arXiv:2112.08908, (2021) -
  3. Karolina Kropielnicka, Karolina Lademann , Third-order exponential integrator for linear Klein–Gordon equations with time and space-dependent mass, ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 57, (2023) 3483–3498
  4. Karolina Agata Lademann, Metody aproksymacji numerycznej liniowego równania Kleina-Gordona z masą czasowo- i przestrzenno-zależną, rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki -, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.