Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-Gordona

Kierownik projektu: Karolina Kropielnicka

Uniwersytet Gdański

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

W projekcie wyprowadzamy metody numeryczne 4-go rzędu dla równania Kleina-Gordona, które jest jednym z głównych równań mechaniki kwantowej. Jest to liniowe równanie różniczkowe cząstkowe typu falowego. Opracowane przez nas metody są optymalne dla zagadnień, w których masa cząsteczki jest wysoko oscylująca. Zaletą wyprowadzonych przez nas metod jest ich stabilność, niski koszt obliczeniowy oraz łatwość implementacji. Ze względu na zapotrzebowanie w fizyce, badamy możliwości rozszerzania opracowanych przez nas metod z jednego wymiaru przestrzennego do wielu wymiarów przestrzennych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.