Analiza porównawcza genomów Klebsiella pneumonia

Kierownik projektu: Piotr Szweda

Realizatorzy:

  • Roman Kotłowski

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-03-10

Streszczenie projektu

Celem projektu jest porównanie sekwencji genomów bakterii Klebsiella pneumonia. Aktualnie ustalono i zdeponowano w bazach danych ponad 200 sekwencji całych genomów tej patogennej bakterii. Porównanie genomów tak dużej liczby izolatów daje szereg możliwości, między innymi: identyfikację obszarów zakonserwowanych ewolucyjnie oraz obszarów o dużej zmienności, ustalenie częstotliwości występowania genów kodujących najważniejsze czynniki wirulencji oraz warunkujących oporność na antybiotyki (ewentualnie identyfikacje mutacji punktowych w tych genach), analizę sekwencji regulatorowych decydujących o poziomie ekspresji czynników wirulencji/białek warunkujących brak wrażliwości na antybiotyki, czy identyfikację i lokalizację w genomach tzw. sekwencji repetytywnych. Na podstawie wyników porównania, w naszym zespole, opracowana zostanie nowa metoda genotypowania Klebsiella pneumonia .


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.