Analiza funkcjonalności i badania nad konwerterami energii fal morskich

Kierownik projektu: Sebastian Sorek

Realizatorzy:

  • Magdalena Blencka

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-03-09

Streszczenie projektu

Projekt zakłada stworzenie modeli teoretycznych konwerterów energii fal, przeprowadzenie badań i analiz dotyczących ich działania oraz efektywności odbioru energii. Celem projektu będzie poszerzenie wiedzy o możliwości wykorzystania odbiorników energii fal, szczególnie co do perspektyw połączenia funkcjonalności generacji energii elektrycznej z ochroną brzegu morskiego. Projekt podzielony zostanie na dwa główne zadania.
Pierwsze obejmuje opracowanie analitycznego modelu odbioru energii falowej za pomocą pionowego ruchu zanurzonej w wodzie poziomej płyty. Model uwzględnić powinien zakotwienie w dnie morskim za pomocą pala. Będzie wykorzystany do badań nad efektywnością konwersji energii oraz jego wpływem na falowanie morskie. Ma umożliwiać wyznaczenie rozwiązań dla wybranych, zadanych warunków falowych i geometrii akwenu oraz pozwolić na szybką analizę porównawczą otrzymanych wyników.
Drugie zadanie przewiduje opracowanie modelu falowania i ruchu rumowiska dennego w strefie brzegowej morza. Model będzie uwzględniał wpływ ustawienia zespołu odbiorników energii falowej na procesy hydrodynamiczne zachodzące w strefie brzegowej. Rozwiązanie powinno umożliwić wyznaczenie zmiany linii brzegowej i bilansu ruchu osadów w strefie brzegowej dla przypadku braku odbiorników oraz dla odbiorników działających w różnych ustawieniach.
W celu otrzymania rozwiązań zakłada się zaimplementowanie modeli w programie MATLAB. Opracowane zostaną programy obliczeniowe umożliwiające szybkie uzyskanie wyników zastosowania modeli, dla różnych przyjętych danych wejściowych, oraz graficzne przedstawienie wyników. Dodatkowo do analizy wyników wykorzystane zostaną m. in.: funkcje i narzędzia dostępne w programie MATLAB.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.