Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośną

Identyfikator grantu: PT00805

Kierownik projektu: Natalia Korcz-Konkol

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-02-28

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy zagadnienia współpracy poszycia z konstrukcją nośną obiektów stalowych (np. hal). Analizowany jest przypadek poszycia z blach trapezowych, które tworzą rodzaj przepony i pracują, przenosząc nie tylko obciążenia prostopadłe do swojej płaszczyzny (praca płytowa), ale również obciążenia równoległe (praca tarczowa). Obliczenia wykonane w programie Abaqus mają na celu m.in. określenie wpływu na nośność/podatność wyżej opisanych przepon takich parametrów jak np. schemat rozmieszczenia łączników, czy też próbę określenia udziału blachy trapezowej w przenoszeniu obciążeń.

Publikacje

  1. Natalia Korcz-Konkol, Piotr Iwicki, Corrugated Sheeting as a Member of a Shear Panel Under Repeated Load—Experimental Test, Materials 13(18), (2020) 4032


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.