Analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna wirnika nośnego śmigłowca w zawisie

Kierownik projektu: Oskar Szulc

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Obliczenia numeryczne prowadzone na superkomputerze Tryton będą dotyczyły analiz generacji oraz propagacji hałasu, którego źródłem są zjawiska aerodynamiczne. W szczególności celem będzie implementacja i walidacja nowego narzędzia numerycznego służącego do przewidywania emisji fal dźwiękowych związanych z pracą wirnika nośnego śmigłowca w zawisie. Prace te mają stanowić wkład do rozprawy magisterskiej p. Karima Yehia Aly. Opracowane narzędzie obliczeniowe jest oparte na analogii akustycznej Ffowcsa-Williamsa i Hawkingsa oraz języku skryptowym (MCR). Do uruchomienia wymaga dostępu do licencji na oprogramowanie Tecplot (Genias Graphics). W związku z tym przewidywany czas symulacji i wykorzystywane zasoby obliczeniowe będą znacząco ograniczone dostępnością licencji.

Publikacje

  1. Karim Yehia Aly, Aerodynamic and aeroacoustic analysis of helicopter rotor in hover, Master's Thesis, University of Lviv / University of L'Aquila 1, (2020) 1-150


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.