Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych

Kierownik projektu: Wiktoria Wojnicz

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-02-06

Streszczenie projektu

Zakres grantu obejmuje opracowanie modeli matematycznych oraz modeli numerycznych wybranych składowych układu mięśniowo-szkieletowego człowieka: kończyny górnej, kończyny dolnej oraz stawu skroniowo-żuchwowego. Przewiduje się rozwijanie numerycznych modeli z zastosowaniem metody elementów skończonych oraz dynamiki układów wielomasowych (multibody dynamics). Planowane jest także rozwijanie modeli urządzeń rehabilitacyjnych, które można by było zastosować do do kinezyterapii kończyny górnych i kończyn dolnych.

Publikacje

  1. Cuadra C., Wojnicz W., Kozinc Z., Latash M.L., Perceptual and Motor Effects of Muscle Co-activation in a Force Production Task, Neuroscience 437, (2020) 34-44
  2. Zagrodny B., Wojnicz W., Ludwicki M., Awrejcewicz J., Could thermal imaging supplement surface electromyography measurements for skeletal muscles?, IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement 1557-9662, (2020) 1-10
  3. Wojnicz W., Wittbrodt E., Mechaniczne Metody Badań Materiałów , Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 1, (2020) 1 - 168


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.