Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych

Kierownik projektu: Wiktoria Wojnicz

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-02-06

Streszczenie projektu

Zakres grantu obejmuje opracowanie modeli matematycznych oraz modeli numerycznych wybranych składowych układu mięśniowo-szkieletowego człowieka: kończyny górnej, kończyny dolnej oraz stawu skroniowo-żuchwowego. Przewiduje się rozwijanie numerycznych modeli z zastosowaniem metody elementów skończonych oraz dynamiki układów wielomasowych (multibody dynamics). Planowane jest także rozwijanie modeli urządzeń rehabilitacyjnych, które można by było zastosować do do kinezyterapii kończyny górnych i kończyn dolnych.

Publikacje

  1. Cuadra C., Wojnicz W., Kozinc Z., Latash M.L., Perceptual and Motor Effects of Muscle Co-activation in a Force Production Task, Neuroscience 437, (2020) 34-44
  2. Zagrodny B., Wojnicz W., Ludwicki M., Awrejcewicz J., Could thermal imaging supplement surface electromyography measurements for skeletal muscles?, IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement 1557-9662, (2020) 1-10
  3. Wojnicz W., Wittbrodt E., Mechaniczne Metody Badań Materiałów , Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 1, (2020) 1 - 168
  4. Wojnicz W., Augustyniak M., Borzyszkowski P., Mathematical approach to design 3D scaffolds for the 3D printable bone implant, Biocybernetics and Biomedical Engineering 41(2), (2021) 667-678
  5. Troka M., Wojnicz W., Szepietowska K., Podlasiński M., Walerzak S., Walerzak K., Lubowiecka I., Towards classification of patients based on surface EMG data of temporo-mandibular joint muscles using self-organising maps, Biomedical Signal Processing and Control Volume 72 Part B, (2022) 103322
  6. Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M.,Awrejcewicz J., Mathematical Approach to Assess a Human Gait, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 1, (2022) 79-93


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.