Grant/Projek zakończony

Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych

Identyfikator grantu: PT00799

Kierownik projektu: Wiktoria Wojnicz

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-02-06

Data zakończenia: 2024-02-23

Streszczenie projektu

Zakres grantu obejmuje opracowanie modeli matematycznych oraz modeli numerycznych wybranych składowych układu mięśniowo-szkieletowego człowieka: kończyny górnej, kończyny dolnej oraz stawu skroniowo-żuchwowego. Przewiduje się rozwijanie numerycznych modeli z zastosowaniem metody elementów skończonych oraz dynamiki układów wielomasowych (multibody dynamics). Planowane jest także rozwijanie modeli urządzeń rehabilitacyjnych, które można by było zastosować do do kinezyterapii kończyny górnych i kończyn dolnych.

Publikacje

 1. Cuadra C., Wojnicz W., Kozinc Z., Latash M.L., Perceptual and Motor Effects of Muscle Co-activation in a Force Production Task, Neuroscience 437, (2020) 34-44
 2. Zagrodny B., Wojnicz W., Ludwicki M., Awrejcewicz J., Could thermal imaging supplement surface electromyography measurements for skeletal muscles?, IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement 1557-9662, (2020) 1-10
 3. Wojnicz W., Wittbrodt E., Mechaniczne Metody Badań Materiałów , Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 1, (2020) 1 - 168
 4. Wojnicz W., Augustyniak M., Borzyszkowski P., Mathematical approach to design 3D scaffolds for the 3D printable bone implant, Biocybernetics and Biomedical Engineering 41(2), (2021) 667-678
 5. Troka M., Wojnicz W., Szepietowska K., Podlasiński M., Walerzak S., Walerzak K., Lubowiecka I., Towards classification of patients based on surface EMG data of temporo-mandibular joint muscles using self-organising maps, Biomedical Signal Processing and Control Volume 72 Part B, (2022) 103322
 6. Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M.,Awrejcewicz J., Mathematical Approach to Assess a Human Gait, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 1, (2022) 79-93
 7. Troka M., Wojnicz W., Szepietowska K., Podlasiński M., Walerzak S., Walerzak K., Lubowiecka I., Towards classification of patients based on surface EMG data of temporo-mandibular joint muscles using self-organising maps , Biomedical Signal Processing and Control 72, Part B, (2022) 103322
 8. Orlowski K.A., Chuchala D., Szczepanski M., Migda W., Wojnicz W., Sandak J., Lateral forces determine dimensional accuracy of the narrow-kerf sawing of wood, Scientific Reports 12, 86, (2022) 2045-2322
 9. Wojnicz W., Zagrodny B., Ludwicki M.,Awrejcewicz J., Mathematical Approach to Assess a Human Gait, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics,'Perspectives in Dynamical Systems I: Mechatronics and Life Sciences', Springer I, (2022) 79-93
 10. Shahzad, H., Wang, X., Ghaffari, A., Iqbal, K., Hafeez, M. B., Krawczuk, M. and Wojnicz W., Fluid structure interaction study of non-Newtonian Casson fluid in a bifurcated channel hav-ing stenosis with elastic walls., Scientific Reports 12, (2022) Scientific Reports
 11. Wojnicz W., Sobierajska-Rek A., Zagrodny B., Ludwicki M., Jabłońska-Brudło J., Forysiak K., A New Approach to Assess Quality of Motion in Functional Task of Upper Limb in Duchenne Muscular Dystrophy, Appl. Sci. 12, (2022) 12247
 12. Barański R., Wojnicz W., Zagrodny B.,Ludwicki M., A.Sobierajska-Rek, Towards hand grip force assessment by using EMG estimators, Measurement 114137, (2024) 1-12
 13. Zagrodny B., Wojnicz W., Ludwicki M., Barański R., Enhancing rheological muscle models with stochastic processes, Acta of Bioengineering and Biomechanics (accepted for publication) ABB-02331, (2024) 1-6
 14. Fahmy A., Gołąbiewska A., Wojnicz W., Stanisławska S., Kowalski J., Łuczak J., Zaleska-Medynska A., Domínguez-Bella S., Martínez-López J., Molina-Piernas E., Multi-functional monodispersed SiO2–TiO2 core-shell nanostructure and TEOS in the consol-idation of archaeological lime mortars surfaces, Journal of Building Engineering 79, (2023) 107809


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.