Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych cząsteczkach w szerokim zakresie energii

Identyfikator grantu: PT00798

Kierownik projektu: Paweł Możejko

Realizatorzy:

  • Bożena Żywicka

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-02-04

Streszczenie projektu

W ramach projektu badane są oddziaływania nisko- i średnio- energetycznych elektronów z cząsteczkami o znaczeniu biologicznym, astrobiologicznym i astrochemicznym i technologicznym.

W obliczeniach przekrojów na jonizacje wykorzystywana jest metoda BEB z parametrami wejściowymi wygenerowanymi przy wykorzystaniu pakietu GAUSSIAN. Przekroje na rozproszenie sprężyste obliczone w przybliżeniu metody atomów niezależnych (IAM). Uzyskane wyniki są danymi komplementarnymi do równolegle wyznaczanych eksperymentalnie całkowitych przekrojów czynnych przy użyciu elektrostatycznego spektrometru elektronów w Laboratorium Fizyki Zderzeń Elektronowych KFAMiO WFTiMS (Politechnika Gdańska).

Publikacje

  1. Bożena Żywicka, Paweł Możejko, Electron-impact ionization cross section calculations for 5-chloropyridine and 5-bromopyridine molecules, Journal of Physics Conference Series 1412, (2020) 152076
  2. Paweł Możejko, Electron-impact ionization cross section calculations for selected ribonucleosides, Journal of Physics Conference Series 1412, (2020) 152002
  3. Bożena Żywicka, Paweł Możejko, Cross sections calculations for electron scattering from rhodanine and cyanoacetic acid, Publ. Astron. Obs. Belgrade 99, (2020) 67 - 70
  4. Natalia Tańska, Pedro A. S. Randi, Sylwia Stefanowska-Tur, Giseli M. Moreira, Elżbieta Ptasińska-Denga, Márcio H. F. Bettega, Czesław Szmytkowski, and Paweł Możejko, Joint experimental and theoretical study on electron scattering from titanium tetrachloride (TiCl4) molecule, The Journal of Chemical Physics 157, (2022) 154301


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.