Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste nisko-energetycznych elektronów na różnych w szerokim zakresie energii

Kierownik projektu: Paweł Możejko

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

W ramach projektu badane są oddziaływania nisko- i średnio- energetycznych elektronów z cząsteczkami o znaczeniu biologicznym, astrobiologicznym i astrochemicznym i technologicznym.

W obliczeniach przekrojów na jonizacje wykorzystywana jest metoda BEB z parametrami wejściowymi wygenerowanymi przy wykorzystaniu pakietu GAUSSIAN. Przekroje na rozproszenie sprężyste obliczone w przybliżeniu metody atomów niezależnych (IAM). Uzyskane wyniki są danymi komplementarnymi do równolegle wyznaczanych eksperymentalnie całkowitych przekrojów czynnych przy użyciu elektrostatycznego spektrometru elektronów w Laboratorium Fizyki Zderzeń Elektronowych KFAMiO WFTiMS (Politechnika Gdańska).


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.