Projektowanie bioczujników

Identyfikator grantu: PT00794

Kierownik projektu: Marek Wojciechowski

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-01-31

Streszczenie projektu

Czujniki zapachu mają potencjalnie duże zastosowanie w medycynie, przemyśle spożywczym oraz innych gałęziach przemysłu. Jednym z kierunków obieranych podczas projektowania tego typu czujników jest wykorzystanie naturalnych receptorów białkowych zdolnych do wiązania określonych odorantów. Najnowsze doniesienia literaturowe pokazują jednak, że nie tylko białka ale również odpowiednio zaprojektowane krótkie peptydy, osadzone na stałych nośnikach mogą z powodzeniem pełnić rolę takiego czujnika. Szczególnie nadają się do tego celu peptydy zawierające N-terminalne reszty cysteinowe, osadzone dzięki obecności tych reszt, na nanocząstkach złota. Tego typu receptory mają oczywistą przewagę aplikacyjną nad naturalnymi receptorami białkowymi, dzięki temu, że relatywnie łatwiej jest je zaprojektować do określonego celu a następnie zsyntezować. Planowany projekt ma na celu opracowanie odpowiednich narzędzi obliczeniowych oraz zaprojektowanie, przy ich pomocy, szeregu krótkich peptydów, które po osadzeniu na złotych płytkach będą mogły posłużyć do identyfikacji obecności określonych odorantów.

Publikacje

  1. T. Wasilewski, B. Szulczyński, M. Wojciechowski, W. Kamysz and J. Gębicki, A Highly Selective Biosensor Based on Peptide Directly Derived from the HarmOBP7 Aldehyde Binding Site, Sensors 19, (2019) 4284
  2. T. Wasilewski, B. Szulczyński, M. Wojciechowski, W. Kamysz, J. Gębicki, A highly selective piezoelectric biosensor based on peptide directly derived from HarmOBP7 aldehyde binding site, 25th POLISH PEPTIDE SYMPOSIUM, Wojanów 8-12.09.2019 P60, (2019) 124
  3. Tomasz Wasilewskia⁎, Bartosz Szulczyński, Marek Wojciechowski, Wojciech Kamysz, Jacek Gębicki, Determination of long-chain aldehydes using a novel quartz crystal microbalance sensor based on a biomimetic peptide, Microchemical Journal 154, (2020) 104509
  4. Kuplińska A., Rząd K., Wojciechowski M., Milewski S., Gabriel I., Antifungal Effect of Penicillamine Due to the Selective Targeting of L-Homoserine O-Acetyltransferase, Int. J. Mol. Sci. 23, (2022) 7763
  5. Wasilewski, T., Neubauer, D., Wojciechowski, M., Szulczyński, B., Gębicki, J., and Kamysz, W. , Evaluation of Linkers’ Influence on Peptide-Based Piezoelectric Biosensors’ Sensitivity to Aldehydes in the Gas Phase, International Journal of Molecular Sciences 24, (2023) 10610


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.