Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych

Kierownik projektu: Marek Czachor

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-01-27

Streszczenie projektu

Rachunek nie-newtonowski polega na przedefiniowaniu podstawowych operacji arytmetycznych (dodawanie, mnożenie, dzielenie, odejmowanie) i wynikających z nich struktur analizy i algebry (pochodna, całka, operacje macierzowe?). Tak przedefiniowany formalizm znalazł zastosowania w analizie fraktalnej, analizie sygnału, psychofizyce, a ostatnio również w kosmologii i mechanice kwantowej. W szczególności, istnieją uzasadnione podejrzenia, iż problemy ciemnej energii i ciemnej materii mogą mieć związek z nie-newtonowskim opisem praw przyrody, co zostało opisane przeze mnie w serii publikacji. Celem projektu jest doprowadzenie do konfrontacji między teorią a eksperymentem.

Publikacje

  1. Marek Czachor, Arithmetic loophole in Bell's theorem: An overlooked threat for entangled-state quantum cryptography , Acta Physica Polonica A 139, (2021) ?


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.