Oddziaływanie elektronów z cząsteczkami o znaczeniu astrobiologicznym

Kierownik projektu: Natalia Tańska

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest wyznaczenie przekrojów czynnych na różne procesy rozproszeniowe dla cząsteczek o znaczeniu astrobiologicznym. Na drodze oddziaływania elektron-cząsteczka może zajść wiele różnych zjawisk, z których niektóre mają szczególne znaczenie podczas tworzenia się nowych molekuł w przestrzeni kosmicznej, a także w radioterapii, czy technologiach nanoszenia warstw i chemii indukowanej elektronami.
Przekroje czynne na oddziaływanie cząsteczek z wolnymi elektronami mogą być obliczane, w zależności od procesu (np. jonizacja, rozproszenie sprężyste, wychwyt dysocjacyjny), za pomocą różnych metod, takich jak metoda atomów niezależnych (IAM), R-macierzy, BEB (Binary-Encounter-Bethe), SCOP (Spherical Complex Optical Potential). Metody te pozwalają określić prawdopodobne drogi rozpraszania, ale wymagają znajomości wewnętrznej struktury cząsteczki, scharakteryzowanej parametrami energetycznymi i geometrycznymi, które zostaną obliczone za pomocą oprogramowania Gaussian. Jedną z funkcji pakietu, która nie jest dostępna w innych programach do obliczeń chemii kwantowej, jest możliwość wyznaczenia w jednej implementacji zrelaksowanej krzywej energii potencjalnej (relaxed PES), szczególnie użytecznej przy opisie zjawiska dysocjacji. Kompleksowa analiza procesów wymagać będzie zastosowania różnego rodzaju baz funkcyjnych (np. typu split valence, double zeta) oraz metod uwzględniania efektów korelacji i wymiany. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane w przygotowaniu publikacji i rozprawy doktorskiej.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.